Conference

Article
การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2550
Conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3
Class
ชาติ
Date
14 - 16 พฤษภาคม 2008
Location
เขาค้อ เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-