Conference

Article
สัดส่วนชีวมวลและธาตุอาหารพืชในผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม
Conference
การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
1 - 2 สิงหาคม 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาธาตุอาหารในใบ ดิน และผลผลิตมะพร้าวอ่อน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาค่ามาตรฐานความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบมะพร้าวน้ำหอม แหล่งทุน :สกว.,1 ก.ย. 2015 - 31 ส.ค. 2017