Conference

Article
ประเทศไทยมีอำนาจเหนือตลาดในการส่งออกข้าวจริงหรือ
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตรครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
17 พฤษภาคม 2013
Location
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119512 ชื่อวิชา Applied Economics for Agriculture & Resources,28 ก.ค. 2013 - 4 ส.ค. 2013