Conference

Article
อิทธิพลของสารทดแทนไขมันประเภทคาร์โบไฮเดรตต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของเค้กช็อคโกแลตลดไขมัน
Conference
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
Class
ชาติ
Date
4 - 5 ตุลาคม 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-