Conference

Article
การนำน้ำเสียชุมชนกลับมาใช้ใหม่เพื่อการปลูกดอกดาวเรือง
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (ISBN: 9786162780110)
Class
ชาติ
Date
9 - 11 พฤษภาคม 2012
Location
อุดรธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มก.ฉกส. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :04811496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม,1 มิ.ย. 2012 - 30 ก.ย. 2012