Conference

Article
การทำบริสุทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระจากน้ำมันปาล์มดิบสำหรับการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง โครงฏารย่อย ในชุดโครงการเรื่องการจัดการปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย
Conference
นิทรรศการการนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7-8 สิงหาคม 2555)
Class
ชาติ
Date
7 - 8 สิงหาคม 2012
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-