Conference

Article
การรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้ประโยชน์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
Conference
CAPToR Conference on Tourism, Hospitality & Business 2012
Class
ชาติ
Date
23 พฤศจิกายน 2012
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของผู้มาเยือน อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,4 พ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014