Conference

Article
ผลของก๊าซเอทิลีนต่อการสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินของเชื้อรา Aspergillus spp.ที่แยกได้จากถั่วลิสง
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
23 สิงหาคม - 24 กันยายน 2012
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-