Conference

Article
การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับท้องตลาด
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "60 ปี วิชาการ พื้นฐานสังคมไทย" (ISBN: 9745372382)
Class
ชาติ
Date
3 - 7 กุมภาพันธ์ 2003
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-