Conference

Article
การชักนำบัวดิน (Zephyranthes grandiflora Lindl.) ในสภาพปลอดเชื้อให้กลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมา
Conference
งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการปรับปรุงพันธุ์บัวดินในสภาพปลอดเชื้อโดยใช้รังสีแกมมา แหล่งทุน :ทุนวิจัยส่วนตัว,2 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012