Conference

Article
Extrusion conditions affect physicochemical properties of snacks made from germinated brown rice flour
Conference
IFT Annual Meeting 2012
Class
นานาชาติ
Date
25 - 28 มิถุนายน 2012
Location
ลาสเวกัส เนวาดา สหรัฐอเมริกา
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาคานาเป้ข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มก-ธกส. การใช้ประโยชน์ :ยืดอายุการเก็บรักษาของปั้นสิบและหมี่กรอบของกลุ่มแม่บ้านภาคกลาง,19 พ.ย. 2012 - 18 ก.พ. 2013