Conference

Article
การวิเคราะห์สารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อ Bacillus subtilis สายพันธุ์ B-1 ที่คัดแยกได้จากบ่อเลี้ยงปลา
Conference
การประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 6 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Class
ชาติ
Date
1 - 2 ธันวาคม 2011
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-