Conference

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (วทท 37) (ISBN: 9789747514445)
ชาติ
10 - 12 ตุลาคม 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การคัดเลือกและการพัฒนาเซลล์เอกลักษณ์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายเพื่อการผลิตเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,19 ก.ค. 2011 - 26 ก.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,10 ส.ค. 2011 - 23 ก.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034441 ชื่อวิชา Laboratory in Animal Cell Culture,23 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013