Conference

Article
คุณสมบัติประจำพันธุ์และการยอมรับพันธุ์ข้าวเหนียวทนแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Conference
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์
Class
ชาติ
Date
15 - 17 ธันวาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-