Conference

Article
การศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับแบบจำลองคุณภาพการขับขี่บนทางหลวงโดยใช้การรับรู้ระยะไกลในย่านไมโครเวฟ
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยมหิดล 18 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
Class
ชาติ
Date
18 - 20 พฤษภาคม 2011
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับแบบจำลองคุณภาพการขับขี่บนทางหลวงโดยใช้การรับรู้ระยะไกลในย่านไมโครเวฟ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203477 ชื่อวิชา Pavement Structures,5 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมโยธาท้องถิ่น,17 ก.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2010