Conference

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ชาติ
15 มีนาคม 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การผลิตหัวเชื้อสเตรพโตมัยสีทเพื่อยับยั้งราก่อโรคข้าว

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419423 ชื่อวิชา Actinomycetes,1 ก.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011