Conference

Article
การใช้สารดูดซับความชื้นร่วมกับการบรรจุเห็ดฟางในสภาพดัดแปลงบรรยากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพและการคงอยู่ของสารต้านอนุมูลอิสระ
Conference
การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
1 กันยายน 2010
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
000
Related Link
-

Author

Output From Project

การใช้สารดูดซับความชื้นร่วมกับการบรรจุเห็ดฟางและเห็ดนางรมฮังการีในสภาพดัดแปลงบรรยากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ยืดอายุการเก็บรักษา และรักษาสารต่อต้านอนุมูลอิสระ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพเห็ดฟางด้วยบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้จากยางพาราได้อย่างปลอดภัย แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013