Conference

Article
รถไฟฟ้า 2 ล้อควบคุมการเคลื่อนที่โดยการทรงตัว
Conference
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่33
Class
ชาติ
Date
1 - 3 ธันวาคม 2010
Location
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

รถไฟฟ้า 2 ล้อ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205491 ชื่อวิชา Electrical Engineering Project I,11 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012