Conference

Article
การขยายพันธุ์ไผ่หมาจู๋และไผ่ลุ่ยจู๋ โดยการตัดชำลำ
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
11 - 14 พฤษภาคม 2010
Location
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-