Conference

Article
ลักษณะทางประสาทสัมผัสและเนื้อสัมผัสของบัตเตอร์เค้กจากแป้งสาลี และแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งข้าวเหนียว
Conference
IFT 2010
Class
นานาชาติ
Date
18 กรกฎาคม 2010
Location
ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
DOI
-
Related Link
-