Person Image

  Education

  • วศ.ด., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561
  • วศ.ม., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
  • วศ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555

  Expertise Cloud

  Adaptive ControlArc dischargearc dischargesAtmospheric humidityAtmospheric pressureAtmospheric pressure plasmasAtmospheric-pressure plasmasBattery Energy Storage Systemscold plasmaCold plasmasControl strategiesControllersConventional controllersCOVID-19 EffectsCrop productivityCultivationDielectric barrier dischargeDielectric barrier discharge plasmasDielectric devicesDielectric materialsDirect plasmaDischarge plasmaDistribution systemDistribution system efficiencyElectric arcsElectric dischargesElectric energy storageElectric loadselectrical dischargeElectrical dischargesElectrical Energy DemandElectro-hydraulic dischargeelectrohydraulic discharge plasmaelectrohydraulic discharge plasma (EHDP)EnergyEnergy ConsumptionEnergy managementEnergy utilizationEnergy-consumptionEtchingExpansion planningFeeder reconfigurationFlow controlFossil fuelsFree radicalsFrequency responseFuzzy logicFuzzy-LogicGas liquidsGas/liquid interfacegas?liquid interface plasma (GLIP)Gas-liquid interfacial plasmaGeographic information system (GIS)GerminationGliding arcGliding arc plasmasGreen oakGreen technologyHealth risksHybrid Energy Storage SystemsHydrationHydraulicsHydrophilicityIonic windlactuca sativaPlasma treatmentplasma-activated water (PAW)PowerPower lossPower-electronicsPython programming languageReactive oxygen and nitrogen speciesRenewable energiesRenewable EnergyRenewable energy resourcesRice (Oryza sativa L.)Rice seedSeedseed disinfectionSeed primingSmart Grid, Renewable Energy, Power system simulation and modellingSolid Oxide fuel cellsSpatial AnalysisSpatial load forecastingsurface wettabilityVirtual Inertia ControlWater absorptionWettingXanthomonas campestris pv campestris (Xcc)การคายประจุไฟฟ้าการปรับปรุงความเชื่อถือได้การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีพลาสมาเย็นนาโนเทคโนโลยีแบบจำลองความเชื่อถือได้ปรากฏการณ์ไฟฟ้าแรงดันสูงไฟฟ้าขัดข้องระดับเส้นฐานระบบจำหน่ายไฟฟ้าวัสดุวิศวกรรม

  Interest

  Smart Grid, Renewable Energy, Power system simulation and modelling

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องโครงการวิจัยและพัฒนาความชำนาญด้านไฟฟ้ากำลัง ชั้น 6 อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Fuzzy logic control of a battery energy storage system for stability improvement in an islanded microgridTephiruk N., Kanokbannakorn W., Kerdphol T., Mitani Y., Hongesombut K.2018Sustainability (Switzerland)
  10(5)
  20
  2Modeling of rate of change of under frequency relay for microgrid protectionTephimk N., Hongesombut K., Urathamakiil Y., Poonvasin S., Tangsatif S.20172017 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2017
  12
  3Enhancement of stabilizing performance of a microgrid using energy storage system with under frequency relayTephiruk N., Hongesombut K.2016International Review of Electrical Engineering
  11(6),pp. 635-643
  9
  4Effects of COVID-19 on Electrical Energy Demand based on Spatial Analysis-A Case Study of Phetchaburi, ThailandRuensukon R., Tephiruk N., Hongesombut K., Romphochai S.2021Proceeding of the 2021 9th International Electrical Engineering Congress, iEECON 2021
  ,pp. 137-140
  6
  5Effect of dielectric barrier discharge plasma on rice ( Oryza sativa L.) seed hydration and hygroscopicityRongsangchaicharean T., Ruangwong K., Onwimol D., Tephiruk N., Suwannarat S., Srisonphan S.2022Journal of Physics D: Applied Physics
  55(36)
  5
  6Power system oscillation control using a robust energy capacitor systemTephiruk N., Hongesombut K., Weerakamhaeng Y.20132013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013
  4
  7Hybrid Energy Storage System to Enhance Efficiency of Renewable Energy UsageTephiruk N., Jamjang P., Taweesap A., Hongesombut K.202219th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2022
  3
  8Robust control of combined optimized resistive FCL and ECS for power system transient stability improvementTephiruk N., Hongesombut K., Kerdphol T.20142014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014
  2
  9System identification of an interconnected power system with an energy storage system for robust stability improvementTephiruk N., Hongesombut K.2016Proceedings of the 2015 IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia, ISGT ASIA 2015
  1
  10Distribution Systems Reconfiguration Using PSO based on Co-Simulation of PowerFactory and PythonTephiruk N., Ruenroeng B., Fongjangvang S., Boonlert T., Hongesombut K.202219th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2022
  1
  11Disinfection Efficacy of Electrohydraulic Discharge Plasma against Xanthomonas campestris pv campestris: A Sustainable Seed Treatment ApproachSuwannarat S., Tephiruk N., Sunan S., Ruangwong K., Srisonphan S.2023ACS Applied Bio Materials
  1
  12Electrical Discharge Plasma for Seed Priming of Green Oak Lettuce (Lactuca sativa)Ruangwong K., Tephiruk N., Rongsangchaicharean T., Kanokbannakorn W., Srisonphan S.2023Proceeding - 2023 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2023
  ,pp. 337-341
  0
  13Fuzzy-based Adaptive Virtual Inertia Control to Improve Frequency Responses with Less EnergyBoonlert T., Tephiruk N., Hongesombut K.20232023 20th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2023
  0
  14Electron Emission-Driven Gas-Liquid Plasma: Seed Sterilization and Surface ModificationSrisonphan S., Tephiruk N., Ruangwong K.202336th IEEE International Vacuum Nanoelectronics Conference, IVNC 2023
  ,pp. 139-141
  0
  15Spatial Electric Load Forecasting Using a Geographic Information System: A Case Study of Khon Kaen, ThailandTephiruk N., Hongesombut K., Damrongkulkamjorn P., Jamroen C.20232023 IEEE 3rd International Conference on Sustainable Energy and Future Electric Transportation, SeFet 2023
  0
  16Electrohydraulic Discharge Induced Gas-Liquid Interface Plasma for Seed Priming in HydroponicsTephiruk N., Ruangwong K., Suwannarat S., Kanokbannakorn W., Srisonphan S.2023IEEE Access
  11,pp. 124634-124642
  0
  17Robust transient stability control by a combined resistive type superconducting fault current limiter and energy capacitor systemTephiruk N., Hongesombut K.2014International Review of Automatic Control
  7(3),pp. 317-327
  0