Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย, 2548
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางการแพทย์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2553
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางการแพทย์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  adaptive immunityanimalAnimalsantigenAntigensapoptosisArticleaspartic acidB7 antigencaspase 3CD4+ T lymphocyteCD80CD83 antigencell proliferationcell viabilitycholesterol assimilationcontrolled studycyclooxygenase 2cysteinecytokinedendritic cellDendritic CellsDendriticcellsDexamethasonedifferential gene expressionenzyme linked immunosorbent assayEscherichia colietiologyFc receptorFcgr2b proteinflow cytometrygamma interferongene ontologygeneticsgranulocyte macrophage colony stimulating factorhumanhuman cellHuman gut microbiomehuman intestinal cell lineIgGIL-10immune toleranceimmunoblottingimmunological toleranceImmunometabolismimmunosuppressive agentImmunosuppressive Agentsimmunosuppressive treatmentImmunotherapyinnate immunityinterleukin 10interleukin 17interleukin 2interleukin 4interleukin 6JAWSII dendritic celllactobacilliLactoplantibacillus postbioticLentinus polychrousLentinus squarrosulusLeptospiraLeptospira interrogansleptospirosislupus diseaseLupus ErythematosusMacrophagesMHC class IIMicemonocytemouseMTS assayNanoparticlespolysaccharidePrebioticprobioticsystemic lupus erythematosusTGF-ฮฒTh1 celltolerogenic dendritic cellstranscription factor FOXP3Western blottingการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดจุลชีววิทยาจุลชีววิทยาทางการแพทย์เดนไดรติกเซลล์: แมคโครฝาจโปรไบโอติกฝรั่งตัดแต่งพรีไบโอติกโพรไบโอติกโพลีแซกคาไรด์โพลีแซคคาไรด์ฟิล์มไคโตซานภาวการณ์ติดเชื้อในกระแสเลือดภูมิคุ้มกันวิทยาต่อการติดเชื้อจุลินทรีย์และโรคทางภูมิคุ้มกันเมตาโบลิซึมของภูมิคุ้มกันไมโครไบโอมลำไส้ของมนุษย์โรคลูปัสเส้นใยเชื้อเห็ดเห็ดอนุภาคนาโน

  Interest

  จุลชีววิทยา, จุลชีววิทยาทางการแพทย์, ภูมิคุ้มกันวิทยาต่อการติดเชื้อจุลินทรีย์และโรคทางภูมิคุ้มกัน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 101-404 ชั้น 1-4 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   • ห้อง 207 ชั้น 9 อาคารสมเด็จย่า
   • ห้อง 301-303 ชั้น 3 อาคารพยาธิวิทยา
   • ห้อง 404 ชั้น 4 อาคาร SC14
   • ห้อง 420 ชั้น 4 อาคาร SC14

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Dendritic cells as key players in systemic lupus erythematosusKaewraemruaen C., Ritprajak P., Hirankarn N.2020Asian Pacific journal of allergy and immunology
  38(4),pp. 225-232
  27
  2Current Paradigms of Tolerogenic Dendritic Cells and Clinical Implications for Systemic Lupus ErythematosusRitprajak P., Kaewraemruaen C., Hirankarn N.2019Cells
  8(10)
  24
  3Induction of regulatory T cells by Opisthorchis viverriniKaewraemruaen C., Sermswan R., Sermswan R., Wongratanacheewin S.2016Parasite Immunology
  38(11),pp. 688-697
  17
  4Protective immunization of hamsters against Opisthorchis viverrini infection is associated with the reduction of TGF-β expressionJittimanee J., Sermswan R., Kaewraemruaen C., Barta J., MacInnes J., Maleewong W., Wongratanacheewin S.2012Acta Tropica
  122(2),pp. 189-195
  16
  5Heterologous protection elicited by a live, attenuated, Leptospira vaccineMurray G., Murray G., Simawaranon T., Simawaranon T., Kaewraemruaen C., Adler B., Sermswan R.2018Veterinary Microbiology
  223,pp. 47-50
  12
  6Opisthorchis viverrini antigens up-regulates the expression of CD80 and MHC class II in JAWSII mouse dendritic cells and promotes IL-10 and TGF-β secretionsJittimanee S., Wongratanacheewin S., Kaewraemruaen C., Jittimanee J.2021Parasitology International
  84
  5
  7CpG oligodeoxynucleotides with crude parasite antigens reduce worm recovery in Opisthorchis viverrini infected hamstersKaewraemruaen C., Kaewraemruaen C., Sermswan R., Sermswan R., Wongratanacheewin S., Wongratanacheewin S.2016Acta Tropica
  164,pp. 395-401
  4
  8Immunosuppressive Polymeric Nanoparticles Targeting Dendritic Cells Alleviate Lupus Disease in Fcgr2b-/- Mice by Mediating Antigen-Specific Immune ToleranceKhiewkamrop P., Khiewkamrop P., Kaewraemruaen C., Manipuntee C., Saengruengrit C., Insin N., Leelahavanichkul A., Kaewduangduen W., Sonpoung O., Ariya-anandech K., Hirankarn N., Ritprajak P.2023International Journal of Molecular Sciences
  24(9)
  3
  9Long term stability of immunophenotypic T cell subsets from whole blood of tacrolimus-based therapy kidney transplantation patients and healthy volunteers by flow cytometric analysisBoonsom S., Boonsom S., Tassaneeyakul W., Wongratanacheewin S., Kaewraemruaen C., Vannaprasaht S.2019Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  24(3)
  1
  10Evaluation of Prebiotic Potential of Crude Polysaccharides Extracted from Wild Lentinus polychrous and Lentinus squarrosulus and Their Application for a Formulation of a Novel Lyophilized SynbioticPanya M., Kaewraemruaen C., Saenwang P., Pimboon P.2024Foods
  13(2)
  1
  11In vitro Evaluation of the Intestinal Cell Adhesion, Immunomodulatory Effect, and Cholesterol Assimilation of the Potential Probiotic and Postbiotic Isolated from Healthy Thai ChildrenSuebwongsa N., Suebwongsa N., Kaewraemruaen C., Kaewraemruaen C., Yotpanya P., Lulitanond V., Panya M.2024Journal of Current Science and Technology
  14(2)
  0
  12Impaired functions of human monocyte-derived dendritic cells and induction of regulatory T cells by pathogenic LeptospiraKrangvichian P., Techawiwattanaboon T., Techawiwattanaboon T., Palaga T., Ritprajak P., Kueanjinda P., Kaewraemruaen C., Patarakul K., Patarakul K.2023PLoS Neglected Tropical Diseases
  17(11)
  0