Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  pineapple pineapple vinegar(โซเดียมคลอไรด์)Acetic acidAcetobacterAcetobacter acetiAging SocietyAndrographisAndrographis paniculataandrographolideAndrographolidesAntidiabetic effectsantioxidant activitybias compensationBioactive compoundsbiomassbreeding programcalibration transfercelluloseCentellaClassificationcorndragon fruitedible bird’s nest (EBN)Fermentationfiber-optic probefoodfruit wineFTIR analysisFT-IR spectroscopyGlucanGluten-Containing FloursGluten-Freegreen technologyHerbHerbal medicineincandescent lampligninliquid probelocal-cropsLow-grade fruitLow-grade pineapplesLow-grade-pineappleMango seed kernelMid-infraredmixed-fruit vinegarphenolic compoundsPineapplePineapple winePLS regressionPolyphenolsproteinqualityQuality controlreflux extractionSaccharomyces cerevisiaeSaccharomyces cerevisiae var.burgundysearching combination moving window partial least squaresseedstability competitive adaptive reweighted samplingsugarcane bagassesurface culture fermentationswiftlet nestTerahertzTerahertz spectroscopyTotal phenolic compoundTurmericultrasonicultrasonic extractionunstable light radiationVinegarwater contentwineXylanกระบวนการทางอาหารการสกัดด้วยเทคโนโลยีสีเขียวการหมักเกษตรอัจฉริยะขมิ้นชันเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟนกแอ่นกินรังน้าปลาร้าน้ำส้มสายชูหมักเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีบัวบกปริมาณเกลือปริมาณโปรตีนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ข้าวและแป้ง near infrared spectroscopyพืชผลไม้พื้นบ้านฟ้าทะลายโจรมาตรฐานด้านอาหารโรคไม่ติดต่อเรื้อรังว่านเพชรหึงไวน์สังคมสูงวัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแสงเทียมอินฟราเรดใกล้แอนโดรกราโฟไลด์์ืnear infrared

  Interest

  พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ข้าวและแป้ง near infrared spectroscopy

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องการผลิตพืชสมุนไพร ชั้น 4 อาคารการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (52)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Aging kinetics of low amylose rice during storage at ambient and chilled temperaturesJungtheerapanich S., Tananuwong K., Anuntagool J.2017International Journal of Food Properties
  20(8),pp. 1904-1912
  22
  2Fermentation Condition and Quality Evaluation of Pineapple Fruit WineBoondaeng A., Kasemsumran S., Ngowsuwan K., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Jungtheerapanich S., Niyomvong N.2022Fermentation
  8(1)
  8
  3Simultaneous Monitoring of the Evolution of Chemical Parameters in the Fermentation Process of Pineapple Fruit Wine Using the Liquid Probe for Near-Infrared Coupled with ChemometricsKasemsumran S., Boondaeng A., Ngowsuwan K., Jungtheerapanich S., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Meelaksana J., Vaithanomsat P.2022Foods
  11(3)
  7
  4Rapid selection of Andrographis paniculata medicinal plant materials based on major bioactive using near-infrared spectroscopyKasemsumran S., Apiwatanapiwat W., Ngowsuwan K., Jungtheerapanich S.2021Chemical Papers
  75(11),pp. 5633-5644
  5
  5Mid-infrared and near-infrared spectroscopies to classify improper fermentation of pineapple wineKasemsumran S., Boondaeng A., Ngowsuwan K., Jungtheerapanich S., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Vaithanomsat P.2022Chemical Papers
  3
  6Assessing Fermentation Broth Quality of Pineapple Vinegar Production with a Near-Infrared Fiber-Optic Probe Coupled with Stability Competitive Adaptive Reweighted SamplingKasemsumran S., Boondaeng A., Jungtheerapanich S., Ngowsuwan K., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Vaithanomsat P.2023Molecules
  28(17)
  3
  7Comparison of the Chemical Properties of Pineapple Vinegar and Mixed Pineapple and Dragon Fruit VinegarBoondaeng A., Kasemsumran S., Ngowsuwan K., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Jungtheerapanich S., Niyomvong N.2022Fermentation
  8(11)
  1