Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  anticancer agentsAntimicrobialAntimicrobial packagingAntioxidantArabic GumBioplasticBioprocessBlack pepper essential oilbreast cancercarboxymethyl celluloseCassavacelluloseConsumerCricketCyclodextrinscytotoxicedible bird’s nest (EBN)EncapsulationEvidencing host inclusionfilmfood packagingGluten-freeGlutinous rice-fermented beverageGlycemic indexgreen technologyhormone-sensitive cancerHost-guest complexJasmine riceLow-GIMaltodextrinmedicinal plantsmetabolitesMethods for host inclusionMixed flourN-acetylneuraminic acid (NANA)natural compoundsNew challenges for food industryPoly(lactic acid)PrebioticProteinResistant maltodextrinRiceSangyod riceSimultaneous saccharification and fermentationSnackSteamed cakeSucralosesugarcane bagasseThermoforming traysThermoplasticThermoplastic cassava starchtumor heterogeneityultrasonicกากกาแฟข้าวสังข์หยดเค้กนึ่งจิ้งหรีดโดนัทเทคโนโลยีการหมักเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์เทคโนโลยีเอนไซม์เทอร์โมพลาสติกเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชนกแอ่นกินรังบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งบรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์พลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตพอลิไฮดรอกซีเฮกซาโนเอตแพนเค้กมันสำปะหลังโยเกิร์ตโรงงานต้นแบบวัฟเฟิลหญ้าหวานไหมอีรี่ไฮโดรเจล

  Interest

  เทคโนโลยีการหมัก, เทคโนโลยีเอนไซม์, เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่าย (ผู้รักษาการแทน) ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (75)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Cyclodextrins inclusion complex: Preparation methods, analytical techniques and food industry applicationsCid-Samamed A., Rakmai J., Mejuto J.C., Simal-Gandara J., Astray G.2022Food Chemistry
  384
  159
  2Physico-chemical characterization and evaluation of bio-efficacies of black pepper essential oil encapsulated in hydroxypropyl-beta-cyclodextrinRakmai J., Cheirsilp B., Mejuto J., Torrado-Agrasar A., Simal-Gándara J.2017Food Hydrocolloids
  65,pp. 157-164
  155
  3Antioxidant and antimicrobial properties of encapsulated guava leaf oil in hydroxypropyl-beta-cyclodextrinRakmai J., Cheirsilp B., Mejuto J., Simal-Gándara J., Torrado-Agrasar A.2018Industrial Crops and Products
  111,pp. 219-225
  139
  4Encapsulation of yarrow essential oil in hydroxypropyl-beta-cyclodextrin: physiochemical characterization and evaluation of bio-efficaciesRakmai J., Cheirsilp B., Torrado-Agrasar A., Simal-Gándara J., Mejuto J.2017CYTA - Journal of Food
  15(3),pp. 409-417
  65
  5Continuous production of β-cyclodextrin by cyclodextrin glycosyltransferase immobilized in mixed gel beads: Comparative study in continuous stirred tank reactor and packed bed reactorRakmai J., Cheirsilp B.2016Biochemical Engineering Journal
  105,pp. 107-113
  31
  6Enhanced thermal stability of cyclodextrin glycosyltransferase in alginate-gelatin mixed gel beads and the application for β-cyclodextrin productionRakmai J., Cheirsilp B., Prasertsan P.2015Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
  4(4),pp. 717-726
  20
  7Development of gluten-free and low glycemic index rice pancake: Impact of dietary fiber and low-calorie sweeteners on texture profile, sensory properties, and glycemic indexRakmai J., Haruthaithanasan V., Chompreeda P., Chatakanonda P., Yonkoksung U.2021Food Hydrocolloids for Health
  1
  12
  8Natural products derived from medicinal plants and microbes might act as a game-changer in breast cancer: a comprehensive review of preclinical and clinical studiesSingla R.K., Singla R.K., Wang X., Gundamaraju R., Joon S., Joon S., Tsagkaris C., Behzad S., Behzad S., Khan J., Gautam R., Goyal R., Rakmai J., Dubey A.K., Simal-Gandara J., Shen B.2022Critical Reviews in Food Science and Nutrition
  9
  9Designation of rice cake starters for fermented rice products with desired characteristics and fast fermentationRakmai J., Cheirsilp B., Srinuanpan S.2019Journal of Food Science and Technology
  56(6),pp. 3014-3022
  3
  10Bioprocess Improvement for fermentation of pigmented Thai glutinous rice-based functional beverage (Sato) with superior antioxidant propertiesCheirsilp B., Satansat J., Wanthong K., Chaiyasain R., Rakmai J., Suwannarach N., Kumla J., Pathom-aree W., Wang G., Wang G., Srinuanpan S.2023Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
  50
  1
  11Encapsulation of essential oilsRakmai J., Mejuto J.C., Sang Y., Jafari S.M., Xiao J., Simal-Gandara J.2021Functionality of Cyclodextrins in Encapsulation for Food Applications
  ,pp. 115-135
  0
  12Natural Resources for Human Health: A New Interdisciplinary Journal Dedicated to Natural SciencesAggarwal B.B., Bender O., Belwal T., Camps I., Acuña C.L.C., Cincinelli A., Diego R.D.D.A., Ferrante C., Kamal M.A., Khan S.U., Kim I.H., Kulkarni M.G., Lv H., Mi S., Mocan A., Mollica A., Ndhlala A.R., Ördög V., Popovićdjordjević J., Rakmai J., Rao V., Sarker S.D., Sawicka B., Sethi G., Silva A.S., Šmejkal K., Ansar H., Suleria R., Tomczyk M., Wan C., Wang D., Wang R., Wei Z., Xiao J., Xu J., Yu Z., Zengin G., Simal-Gandara J.2021Natural Resources for Human Health
  1(1),pp. 1-2
  0