Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • วท.ด.(พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2560

  Expertise Cloud

  acclimatizationAfrican swine feverAntibioticAPPAsiaAutogenous vaccineBacteriophagebacteriophagesBiocontrolcells cultureco-infectioncolibacillosisDiarrheaEscherichia coliFi-collfood securitygilthighly pathogenic PRRSVimmune responsekilled vaccinelive vaccinemolecular epidemiologynon-infected pigspandemic H1N1 2009pathogenesispcv2pcv3phylogenetic treePigpigsporcine epidemic diarrheaporcine epidemic diarrhea virusswineswine influenza viruswhite blood cellsการเจริญเติบโตการตรวจวินิจฉัยการเพาะเลี้ยงเซลล์ไคโตซานชีวภัณฑ์ตัวอย่างน้ำลายท้องเสียบิลโลโซมแบคเทอริโอเฟจปลานิลเป็ปไทด์โปรไบโอติกส์พาสเจอรเรลลา มัลโตซิดาไพเธียมไฟคอลไฟโตแบคทีเรียเม็ดเลือดขาวแมวระบบนำส่งแร่ดินขาวโรค Actinobacillus pleuropneumoniae (APPโรคโคไลบาซิลโลซิสโรคสุกร ไวรัสวิทยา พยาธิชีววิทยา การจัดการฟาร์มสุกร ลิโปโซมวัคซีนไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าไวรัสโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบใสเตร็ปโตคอกคัส ซูอิสสเตร็ปโตคอกโคซีสสารต้านไวรัสสุกรสุกรอนุบาลสุนัขเอชไอวีเอพีพีแอปตาเมอร์แอโรโมแนส

  Interest

  โรคสุกร ไวรัสวิทยา พยาธิชีววิทยา การจัดการฟาร์มสุกร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • หน่วยงานคอกสัตว์ทดลอง

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Porcine circovirus type 3 (PCV3) infection in grower pigs from a Thai farm suffering from porcine respiratory disease complex (PRDC)Kedkovid R., Woonwong Y., Arunorat J., Sirisereewan C., Sangpratum N., Lumyai M., Kesdangsakonwut S., Teankum K., Jittimanee S., Thanawongnuwech R.2018Veterinary Microbiology
  215,pp. 71-76
  97
  2The future of the pig industry after the introduction of african swine fever into AsiaWoonwong Y., Tien D.D., Thanawongnuwech R.2020Animal Frontiers
  10(4),pp. 30-37
  57
  3Porcine circovirus type 3 (PCV3) shedding in sow colostrumKedkovid R., Woonwong Y., Arunorat J., Sirisereewan C., Sangpratum N., Kesdangsakonwut S., Tummaruk P., Teankum K., Assavacheep P., Jittimanee S., Thanawongnuwech R.2018Veterinary Microbiology
  220,pp. 12-17
  35
  4The retrospective identification and molecular epidemiology of porcine circovirus type 3 (PCV3) in swine in Thailand from 2006 to 2017Sukmak M., Thanantong N., Poolperm P., Boonsoongnern A., Ratanavanichrojn N., Jirawattanapong P., Woonwong Y., Soda N., Kaminsonsakul T., Phuttapatimok S., Wajjwalku W.2019Transboundary and Emerging Diseases
  66(1),pp. 611-616
  33
  5Positive immunomodulatory effects of heterologous DNA vaccine- modified live vaccine, prime-boost immunization, against the highly-pathogenic PRRSV infectionSirisereewan C., Nedumpun T., Kesdangsakonwut S., Woonwong Y., Kedkovid R., Arunorat J., Thanawongnuwech R., Suradhat S.2017Veterinary Immunology and Immunopathology
  183,pp. 7-15
  15
  6Efficacy of Fostera® PRRS modified live virus (MLV) vaccination strategy against a Thai highly pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome virus (HP-PRRSV) infectionCharoenchanikran P., Kedkovid R., Sirisereewan C., Woonwong Y., Arunorat J., Sitthichareonchai P., Sopipan N., Jittimanee S., Kesdangsakonwut S., Thanawongnuwech R.2016Tropical Animal Health and Production
  48(7),pp. 1351-1359
  13
  7Efficacy of a type 2 PRRSV modified live vaccine (PrimePac™ PRRS) against a Thai HP-PRRSV challengeSirisereewan C., Woonwong Y., Woonwong Y., Arunorat J., Kedkovid R., Nedumpun T., Kesdangsakonwut S., Suradhat S., Thanawongnuwech R., Teankum K.2018Tropical Animal Health and Production
  50(7),pp. 1509-1518
  12
  8PCV3 in Thailand: Molecular epidemiology and relationship with PCV2Visuthsak W., Visuthsak W., Woonwong Y., Thanantong N., Poolperm P., Boonsoongnern A., Ratanavanichrojn N., Jirawattanapong P., Soda N., Kaminsonsakul T., Phuttapatimok S., Sukmak M., Sukmak M.2021Transboundary and Emerging Diseases
  7
  9Protection of human influenza vaccines against a reassortant swine influenza virus of pandemic H1N1 origin using a pig modelArunorat J., Charoenvisal N., Woonwong Y., Kedkovid R., Jittimanee S., Sitthicharoenchai P., Kesdangsakonwut S., Poolperm P., Thanawongnuwech R.2017Research in Veterinary Science
  114,pp. 6-11
  6
  10Determination of current reference viruses for serological study of swine influenza viruses after the introduction of pandemic 2009 H1N1 (pdmH1N1) in ThailandArunorat J., Charoenvisal N., Woonwong Y., Kedkovid R., Thanawongnuwech R.2016Journal of Virological Methods
  236,pp. 5-9
  4
  11Oral fluid samples used for PRRSV acclimatization program and sow performance monitoring in endemic PRRS-positive farmsWoonwong Y., Kedkovid R., Arunorat J., Sirisereewan C., Nedumpun T., Poonsuk K., Panyasing Y., Poolperm P., Boonsoongnern A., Thanawongnuwech R.2018Tropical Animal Health and Production
  50(2),pp. 291-298
  4
  12Dual infection of a Thai isolate HP-PRRSV and the pdmH1N1 2009 SIV in weanling pigsSangpratum N., Kedkovid R., Woonwong Y., Sirisereewan C., Kesdangsakonwut S., Thanawongnuwech R., Arunorat J.2019Thai Journal of Veterinary Medicine
  49(1),pp. 71-79
  4
  13In vivo assessment of bacteriophages specific to multidrug resistant Escherichia coli on fecal bacterial counts and microbiome in nursery pigsImklin N., Sriprasong P., Phuttapatimok S., Kaminsonsakul T., Woonwong Y., Jirawattanapong P., Lekcharoensuk P., Thanantong N., Nasanit R.2022Research in Veterinary Science
  151,pp. 138-148
  3
  14Antiviral activity of four commercial tilmicosin preparations against porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV): An in vitro studyPoonsuk K., Arunorat J., Woonwong Y., Sitthicharoenchai P., Jittimanee S., Jittimanee S., Choojai P., Thanawongnuwech R.2014Thai Journal of Veterinary Medicine
  44(2),pp. 217-222
  0
  15Detection of PRRSV circulation using oral fluid samples forWoonwong Y., Kedkovid R., Arunorat J., Sirisereewan C., Nedumpun T., Poonsuk K., Panyasing Y., Poolperm P., Boonsoongnern A., Thanawongnuwech R.2018Thai Journal of Veterinary Medicine
  48(1),pp. 85-94
  0
  16Bacteriophage efficacy in controlling swine enteric colibacillosis pathogens: An in vitro studySongphasuk T., Imklin N., Sriprasong P., Woonwong Y., Nasanit R., Sajapitak S.2022Veterinary World
  15(12),pp. 2822-2829
  0
  17Effectiveness of gilt acclimatization – improvement procedures in a farm with recurrent outbreaks of porcine epidemic diarrheaSuwan P., Boonsoongnern A., Phuttapatimok S., Sukmak M., Jirawattanapong P., Chumsing W., Boodde O., Woramahatthanon K., Woonwong Y.2023Veterinary World
  16(8),pp. 1695-1701
  0
  18Evaluation of a commercial ELISA test kit on classical swine fever antibody detection using oral fluid samplesSitthicharoenchai P., Sitthicharoenchai P., Woonwong Y., Woonwong Y., Poonsuk K., Poonsuk K., Arunorat J., Muangpaisarn C., Samatiwat K., Konthong W., Sattathara W., Thanawongnuwech R.2018Thai Journal of Veterinary Medicine
  48(3),pp. 463-469
  0