Person Image

  Education

  • วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล), วศ.ด วิศวกรรมวัสดุและโลหการ, ไทย
  • วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย
  • วศ.ด (วิศวกรรมวัสดุและโลหการ), University of Chinese Academy of Science, จีน

  Expertise Cloud

  A356 alloyab-initio calculationsAdhesion strengthAge hardeningAtmospheric corrosionBoilerCarburizationCorrosionCorrosion DamageCorrosion Mitigation ApproachesCryogenic treatmentDegradationEconomic ConsiderationEngineering EconomyFailureGrain refinementGraphitizationHardnessHigh humidity and heat marine atmosphereHigh Temperature DegradationLow Carbon SteelMarine applicationMechanical propertiesMicrostructureMicrostructuresMild SteelMott-schottkynanocapsulesNi-advanced weathering steelNi-based superalloyNickelPack carburization treatmentPack carburizingPassive filmpH-responsivepolarization curvespolarization resistancePolycarbonatePolymer degradationPreheater TubePressure responsiveProduct filmRecycleRecyclingResidual ironRustRust Evolutionrust layerRust morphologyS45C steelSA210 A1 steelSAC305 solderSelf-healingSelf-healing coatingSelf-reportingShape memory effectShape memory polymerSKD 11 tool steelStainless SteelSteelstructural steel welded jointssulfur-containing environmentSuperheater tubesuperhydrophobic filmsurfaceThermodynamictitaniumTool steelstropical marine atmospheretropical marine atmospheric environmenturizing treatmentWear resistanceWeathering steelWelding qualificationsweld-repair processกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์การกัดกร๋อนการแตกร้าวขณะร้อนการทำนายการกัดกร่อน เหล็กกล้าผสมต่ำ จลน์ศาสตร์ของการกัดกร่อน สนิม การบ่มแข็งการปรับปรุงโครงสร้างการปรับสภาพเกรนการเสื่อมสภาพการเสื่อมสภาพเนื่องจากความร้อนการอบชุบที่อุณหภูมิต่ำยิ่งยวดโครงสร้างจุลภาคจลน์ศาสตร์ของการกดักร่อนจุดบกพร่องธาตุโลหะหายากโลหะผสมโลหะผสมอะลูมิเนียมโลหะแม่ชนิด Al-5Ti –1Bวิศวกรรมทางทะเลเศษอะลูมิเนียมเกรด A 356สนิมหม้อน้ำเหล็กกล็ษเหล็กกล้าเหล็กกล้าผสมต่ำอุตสาหกรรมทางทะเล

  Interest

  วิศวกรรมทางทะเล

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2565 - ก.ย. 2565 หัวหน้าศูนย์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 622 ชั้น 6 อาคาร24 ตึกคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
   • ห้อง 624 ชั้น 6 อาคาร24 ตึกคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 41 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (105)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Atmospheric corrosion monitoring of a weathering steel under an electrolyte film in cyclic wet-dry conditionThee C., Hao L., Dong J., Mu X., Wei X., Li X., Ke W.2014Corrosion Science
  78,pp. 130-137
  117
  2Evolution of rust layers on carbon steel and weathering steel in high humidity and heat marine atmospheric corrosionFan Y., Liu W., Li S., Chowwanonthapunya T., Wongpat B., Zhao Y., Dong B., Zhang T., Li X.2020Journal of Materials Science and Technology
  39,pp. 190-199
  91
  3Effect of chloride ion on corrosion resistance of Ni-advanced weathering steel in simulated tropical marine atmosphereFan Y., Liu W., Sun Z., Chowwanonthapunya T., Zhao Y., Dong B., Zhang T., Banthukul W.2021Construction and Building Materials
  266
  50
  4Prediction of polycarbonate degradation in natural atmospheric environment of China based on BP-ANN model with screened environmental factorsWu D., Zhang D., Liu S., Jin Z., Chowwanonthapunya T., Chowwanonthapunya T., Gao J., Li X.2020Chemical Engineering Journal
  399
  44
  5In-situ EIS study on the initial corrosion evolution behavior of SAC305 solder alloy covered with NaCl solutionQiao C., Qiao C., Wang M., Hao L., Hao L., Jiang X., Liu X., Thee C., An X.2021Journal of Alloys and Compounds
  852
  33
  6Facile fabrication of slippery lubricant-infused porous surface with pressure responsive property for anti-icing applicationQian H., Liu B., Wu D., Liu W., Chowwanonthapunya T., Chowwanonthapunya T., Zhang D.2021Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  618
  23
  7Multi-action self-healing coatings with simultaneous recovery of corrosion resistance and adhesion strengthRen C., Huang Y., Hao W., Zhang D., Luo X., Ma L., Wang J., Chowwanonthapunya T., Chowwanonthapunya T., Dong C., Li X.2022Journal of Materials Science and Technology
  101,pp. 18-27
  21
  8Numerical approach for atmospheric corrosion monitoring based on EIS of a weathering steelThee C., Hao L., Dong J.H., Mu X., Ke W.2015Acta Metallurgica Sinica (English Letters)
  28(2),pp. 261-271
  21
  9Preparation of Superhydrophobic Film on Ti Substrate and Its Anticorrosion PropertyZhu M., Tang W., Huang L., Zhang D., Du C., Yu G., Chen M., Chowwanonthapunya T.2017Materials
  10(6)
  21
  10Corrosion Behaviors of Carbon Steel and Ni-Advanced Weathering Steel Exposed to Tropical Marine AtmosphereFan Y., Liu W., Sun Z., Chowwanonthapunya T., Zhao Y., Dong B., Zhang T., Banthukul W., Li X.2020Journal of Materials Engineering and Performance
  29(10),pp. 6417-6426
  13
  11Random forest incorporating ab-initio calculations for corrosion rate prediction with small sample Al alloys dataJi Y., Ji Y., Li N., Cheng Z., Fu X., Ao M., Li M., Sun X., Chowwanonthapunya T., Zhang D., Xiao K., Ren J., Dey P., Li X., Dong C.2022npj Materials Degradation
  6(1)
  10
  12Corrosion Evolution and Analysis of Welded Joints of Structural Steel Performed in a Tropical Marine Atmospheric EnvironmentZhang T., Liu W., Chowwanonthapunya T., Dong B., Zhao Y., Yang Y.2020Journal of Materials Engineering and Performance
  29(8),pp. 5057-5068
  9
  13Effect of synergistic action of Cu/Ni on corrosion resistance of low alloy steel in a simulated tropical marine atmosphereZhang T., Liu W., Fan Y., Li S., Dong B., Banthukul W., Chowwanonthapunya T.2019Journal of the Chinese Society of Corrosion and Protection
  39(6),pp. 511-518
  8
  14Effect of Alloying Elements on Initial Corrosion Behavior of Aluminum Alloy in Bangkok, ThailandWang L., Dong C., Zhang D., Sun X., Chowwanonthapunya T., Man C., Xiao K., Li X.2020Jinshu Xuebao/Acta Metallurgica Sinica
  56(1),pp. 119-128
  8
  15Investigation of the grain refining performance of Al-5Ti-1B master alloy on the recycling process of A356 alloyPeeratatsuwan C., Chowwanonthapunya T.2020Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
  51(10),pp. 1346-1352
  6
  16pH-Responsive Allicin-Based Coatings With Antibacterial and Antifouling Effects in Marine EnvironmentsHao X., Yan W., Sun Z., Yang J., Bai Y., Qian H., Chowwanonthapunya T., Chowwanonthapunya T., Zhang D.2022Frontiers in Materials
  9
  4
  17Study of Microstructure and Mechanical Property Degradation of SA210 A1 Boiler TubePeeratatsuwan C., Chowwanonthapunya T.2020International Journal of Integrated Engineering
  12(8),pp. 123-132
  3
  18Grain refining effect of Al-5Ti-1B master alloy on microstructures and mechanical properties of A356 alloyChowwanonthapunya T., Peeratatsuwan C.2019Key Engineering Materials
  803 KEM,pp. 17-21
  3
  19Investigation of a cracked catalyst preparation vesselChowwanonthapunya T., Wiriyanon R.2015Materials Performance
  54(8),pp. 64-67
  1
  20Electrochemical investigation of passive film properties on low alloy steel rebars in cement extract and saturated Ca(OH)2 solutionsLi S., Liu W., Fan Y., Wang Y., Wongpat B., Dong B., Zhao Y., Wang Z., Zhou Y., Chowwanonthapunya T., Li X.2019International Journal of Electrochemical Science
  14,pp. 10983-10999
  1
  21Study on carburized steel used in maritime industry: The influences of carburizing temperatureChowwanonthapunya T., Mu X., Peeratatsuwan C.2020Maritime Technology and Research
  2(1),pp. 33-39
  1
  22Cryogenic treatment of tool steels: A brief review and a case reportChowwanonthapunya T., Peeratatsuwan C., Rithinyo M.2022Maritime Technology and Research
  4(1)
  0
  23The Influence of Fe on Grain Refinement of Recycled A 356 Alloy Initially Refined by Al-5Ti-1B Master AlloyChowwanonthapunya T., Peeratatsuwan C.2023Trends in Sciences
  20(1)
  0
  24A novel self-healing coating with mechanically-triggered self-reporting properties: Color and fluorescence dual damage indicationsWang Y., Tan W., Luo X., Rao X., Wang Y., Wang J., Suphamitmongkol W., Chowwanonthapunya T., Ma L., Ma L., Zhang D., Zhang D.2024Progress in Organic Coatings
  187
  0
  25Microstructural analysis of cracked steam drum plate during fabrication processPeeratatsuwan C., Yingpaiboonsukh P., Chowwanonthapunya T.2023Journal of Applied Research and Technology
  21(6),pp. 975-981
  0
  26Evolution of Microstructure and Wear Resistance of Carburized Low Carbon SteelWongtimnoi K., Chowwanonthapunya T.2022International Journal of Integrated Engineering
  14(1),pp. 66-72
  0
  27Characterization of product film formed on Ni-containing weathering steel in simulated tropical marine atmosphereFan Y., Chowwanonthapunya T., Wang Z., Liu W., Sun Z., Li S.2020NACE - International Corrosion Conference Series
  2020-June
  0
  28Experimental investigation on the carbide precipitation and mechanical property evolution of a cryogenically treated tool steelChowwanonthapunya T., Peeratatsuwan C.2020Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  25(4),pp. 1-8
  0
  29Galvanic corrosion behavior of rust layer on mild steel weld joints under tropical marine atmospheric environmentZhang T., Liu W., Chowwanonthapunya T., Wu Y., Yang Y., Xing J., Zhou Y.2020NACE - International Corrosion Conference Series
  2020-June
  0
  30Short-term corrosion behavior of new low alloy steel rebars in tropical marine atmosphereLi S., Liu W., Chowwanonthapunya T., Wang Y., Fan Y., Dong B.2020NACE - International Corrosion Conference Series
  2020-June
  0