Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2557
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  Advanced technologyAgricultural and agro-inductrial biomassAgricultural wasteannealingbarrierBiaxially oriented filmbiaxially oriented filmsBiobased packagineBiocompositebiocomposite from agicultural wasteBiodegradableBiodegradable filmbioplasticBioplasticsCassava pulpcassava starchCharacterizationCharacterization of polymers and plasticsChemical engineeringchlorosilane-functionalizedCoconut fiberCoconut huskColor densityColor gamutCrystallinityCrystallizationdatabaseDegradationelectrorheologicalFoamfood packagingGlossGravure printing systemHydroponic planting cup/potInnovative biological productsMachine direction orientationMaterials chemistryMaterials scienceMicrostructural AnalysesmicrostructuresmigrationMiscibilityModified thermoplastic starchNano-silicaNursery TrayOil palm fiberOriented filmpackagingPackaging Databasepackaging technologyPoly(butylene adipate-co-terephthalate)Poly(butylene succinate-co-adipate)Poly(vinyl alcohol)Polylactic acidPolylactidethermoplastic starchthermoplastic starch foamToughnessกฏระเบียบกากมันสำปะหลังการดึงยืดสองทิศทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทดสอบขอบเขตสีความเข้มสีความปลอดภัยความมันวาวคุณวุฒิวิชาชีพชีวมวลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมฐานข้อมูลถาดเพาะกล้าถาดเพาะไฮโดรโปนิกส์ถุงเพาะชำเทคโนโลยีชั้นสูงเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซนาโนซิลิกาบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชีวิฐานบรรจุภัณฑ์อาหารแช่เย็นเปลือกมะพร้าวอ่อนผลิตผลสดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชีวภาพพลาสติกพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเลทพอลิแลคติกแอซิดพอลิแลคไทด์ฟิล์มคลุมดินฟิล์มที่ถูกจัดเรียงตัวฟิล์มพรุนฟิล์มห่อฟิล์มหายใจได้มาตรฐานอาชีพวัสดุสัมผัสอาหารวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมพลาสติกิbiodegradable plastics

  Interest

  relationship structure and properties of polymers, biocomposite from agicultural waste, ิbiodegradable plastics, Characterization of polymers and plastics

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวางแผน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Mechanical and barrier properties of simultaneous biaxially stretched polylactic acid/thermoplastic starch/poly(butylene adipate-co-terephthalate) filmsKatanyoota P., Jariyasakoolroj P., Sane A.2022Polymer Bulletin
  0
  2Stimuli-response of chlorosilane-functionalized starch suspension under applied electric fieldsZhang K., Kim S., Jariyasakoolroj P., Chirachanchai S., Choi H.2017Polymer Bulletin
  74(3),pp. 823-837
  4
  3Crystallization behavior of plasticized poly(lactide) film by poly(l-lactic acid)-poly(ethylene glycol)-poly(l-lactic acid) triblock copolymerJariyasakoolroj P., Rojanaton N., Jarupan L.2020Polymer Bulletin
  77(5),pp. 2309-2323
  10
  4Mechanical, thermal, and biodegradation behaviors of poly(vinyl alcohol) biocomposite with reinforcement of oil palm frond fiberSukudom N., Jariyasakoolroj P., Jarupan L., Tansin K.2019Journal of Material Cycles and Waste Management
  21(1),pp. 125-133
  13
  5Poultry eggshell effects on microporous poly(lactic acid)-based film fabrication for active compound-releasing sachetsTarnlert W., Tansin K., Jariyasakoolroj P.2021Polymer Bulletin
  0
  6Structure and properties of in situ reactive blend of polylactide and thermoplastic starchJariyasakoolroj P., Supthanyakul R., Laobuthee A., Lertworasirikul A., Yoksan R., Phongtamrug S., Chirachanchai S.2021International Journal of Biological Macromolecules
  182,pp. 1238-1247
  0
  7Silane modified starch for compatible reactive blend with poly(lactic acid)Jariyasakoolroj P., Chirachanchai S.2014Carbohydrate Polymers
  106(1),pp. 255-263
  53
  8In Situ Chemical Modification of Thermoplastic Starch with Poly(L-lactide) and Poly(butylene succinate) for an Effectively Miscible Ternary BlendJariyasakoolroj P., Chirachanchai S.2022Polymers
  14(4)
  0
  9Structural evolution and related physical properties of machine direction oriented poly(butylene succinate-co-adipate) filmsSaengbunkoet S., Kerddonfag N., Puekpoonpoal N., Kumsang P., Yoksan R., Jariyasakoolroj P.2022Polymer
  249
  0
  10Advances in research and development of bioplastic for food packagingJariyasakoolroj P., Leelaphiwat P., Harnkarnsujarit N.2020Journal of the Science of Food and Agriculture
  100(14),pp. 5032-5045
  34
  11The effects of blend ratio and storage time on thermoplastic starch/poly(butylene adipate-co-terephthalate) filmsGaralde R., Thipmanee R., Jariyasakoolroj P., Sane A.2019Heliyon
  5(3)
  21
  12Microstructural Analyses of Biaxially Oriented Polylactide/Modified Thermoplastic Starch Film with Drastic Improvement in ToughnessJariyasakoolroj P., Tashiro K., Chinsirikul W., Kerddonfag N., Chirachanchai S.2019Macromolecular Materials and Engineering
  304(9)
  7
  13Isotropically small crystalline lamellae induced by high biaxial-stretching rate as a key microstructure for super-tough polylactide filmJariyasakoolroj P., Tashiro K., Wang H., Yamamoto H., Chinsirikul W., Kerddonfag N., Chirachanchai S.2015Polymer
  68,pp. 234-245
  51