Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2557
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  Advanced technologyAgricultural and agro-inductrial biomassAgricultural wasteannealingbarrierBarrier filmBarrier propertiesbiaxial stretchingBiaxially oriented filmbiaxially oriented filmsBiobased packagineBiocompositebiocomposite from agicultural wasteBiodegradablebiodegradable blend filmBiodegradable blend filmsBiodegradable filmBiodegradable materialBiomoleculesbioplasticBioplasticsBiopolymersButenesCassava pulpcassava starchCast filmcast film extrusionCharacterizationCharacterization of polymers and plasticsChemical engineeringchlorosilane-functionalizedCoconut fiberCoconut huskColor densityColor gamutCrystallinityCrystallizationdatabaseDegradationDielectric propertiesDiffusiondiffusion coefficientdimensional stabilityEggshellselectrorheologicalEthanolFilm extrusionFilm preparationFoamfood packagingFree fatty acid value (FFA)Gas concentrationGas permeabilityGas permeable membranesGlossGravure printing systemHigh waterHydroponic planting cup/potin situ ring-opening polymerizationInnovative biological productskineticKineticsMachine direction orientationMaterials chemistryMaterials scienceMechanical propertiesMetal oxideMicrocrystalline celluloseMicroporous filmsMicrostructural Analysesmicrostructuresmigrationmigration modelMigration modellingMiscibilitymodified atmosphere packagingModified thermoplastic starchNano-silicaNursery TrayOil palm fiberOriented filmOverall migrationOxidative stabilityOxygen barrierPackagingPBATPLApoly(butylene succinate)polylactideSmart packagingStretching ratethermoplastic starchToughnessTPSUV-shieldingWater vaporWater vapor permeabilityZeolite 5Aพลาสติกชีวภาพวัสดุสัมผัสอาหาร

  Interest

  relationship structure and properties of polymers, biocomposite from agicultural waste, ิbiodegradable plastics, Characterization of polymers and plastics

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวางแผน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Advances in research and development of bioplastic for food packagingJariyasakoolroj P., Leelaphiwat P., Harnkarnsujarit N.2020Journal of the Science of Food and Agriculture
  100(14),pp. 5032-5045
  91
  2Isotropically small crystalline lamellae induced by high biaxial-stretching rate as a key microstructure for super-tough polylactide filmJariyasakoolroj P., Tashiro K., Wang H., Yamamoto H., Chinsirikul W., Kerddonfag N., Chirachanchai S.2015Polymer
  68,pp. 234-245
  77
  3Silane modified starch for compatible reactive blend with poly(lactic acid)Jariyasakoolroj P., Chirachanchai S.2014Carbohydrate Polymers
  106(1),pp. 255-263
  75
  4The effects of blend ratio and storage time on thermoplastic starch/poly(butylene adipate-co-terephthalate) filmsGaralde R., Thipmanee R., Jariyasakoolroj P., Sane A.2019Heliyon
  5(3)
  50
  5Crystallization behavior of plasticized poly(lactide) film by poly(l-lactic acid)-poly(ethylene glycol)-poly(l-lactic acid) triblock copolymerJariyasakoolroj P., Rojanaton N., Jarupan L.2020Polymer Bulletin
  77(5),pp. 2309-2323
  23
  6Mechanical, thermal, and biodegradation behaviors of poly(vinyl alcohol) biocomposite with reinforcement of oil palm frond fiberSukudom N., Jariyasakoolroj P., Jarupan L., Tansin K.2019Journal of Material Cycles and Waste Management
  21(1),pp. 125-133
  22
  7Microstructural Analyses of Biaxially Oriented Polylactide/Modified Thermoplastic Starch Film with Drastic Improvement in ToughnessJariyasakoolroj P., Tashiro K., Chinsirikul W., Kerddonfag N., Chirachanchai S.2019Macromolecular Materials and Engineering
  304(9)
  14
  8Structure and properties of in situ reactive blend of polylactide and thermoplastic starchJariyasakoolroj P., Supthanyakul R., Laobuthee A., Lertworasirikul A., Yoksan R., Phongtamrug S., Chirachanchai S.2021International Journal of Biological Macromolecules
  182,pp. 1238-1247
  12
  9Structural evolution and related physical properties of machine direction oriented poly(butylene succinate-co-adipate) filmsSaengbunkoet S., Kerddonfag N., Puekpoonpoal N., Kumsang P., Yoksan R., Jariyasakoolroj P.2022Polymer
  249
  8
  10Mechanical and barrier properties of simultaneous biaxially stretched polylactic acid/thermoplastic starch/poly(butylene adipate-co-terephthalate) filmsKatanyoota P., Jariyasakoolroj P., Sane A.2022Polymer Bulletin
  7
  11Application of biodegradable film as modified atmosphere packaging for red chili (Capsicum annuum cv. Jinda)Balanon D.A.G., Sane A., Jariyasakoolroj P., Leelaphiwat P.2023Packaging Technology and Science
  7
  12In Situ Chemical Modification of Thermoplastic Starch with Poly(L-lactide) and Poly(butylene succinate) for an Effectively Miscible Ternary BlendJariyasakoolroj P., Chirachanchai S.2022Polymers
  14(4)
  7
  13Stimuli-response of chlorosilane-functionalized starch suspension under applied electric fieldsZhang K., Kim S., Jariyasakoolroj P., Chirachanchai S., Choi H.2017Polymer Bulletin
  74(3),pp. 823-837
  4
  14Poultry eggshell effects on microporous poly(lactic acid)-based film fabrication for active compound-releasing sachetsTarnlert W., Tansin K., Jariyasakoolroj P.2021Polymer Bulletin
  3
  15Crystallization behavior analysis and reducing thermal shrinkage of poly(lactic acid) miscibilized with poly(butylene succinate) film for food packagingJariyasakoolroj P., Makyarm K., Klairasamee K., Sane A., Jarupan L.2023Journal of Applied Polymer Science
  3
  16Property enhancement of polylactic acid/thermoplastic starch blend using zeolite 5A incorporation and biaxial stretching processKatanyoota P., Jariyasakoolroj P., Sane A.2023Agriculture and Natural Resources
  57(1),pp. 191-200
  0
  17Effect of Biaxial Orientation on Gas Permeability and Remarkably Enhanced Toughness of Poly(Butylene Succinate)-based FilmsJariyasakoolroj P., Klairasamee K., Kumsang P., Phattarateera S., Kerddonfag N.2023Journal of Polymers and the Environment
  0
  18Kinetic migration of PBS and PBSA biopolymers prepared by cast film extrusion and biaxial stretching: A combined experimental and modeling approachJariyasakoolroj P., Chongcharoenyanon B., Wadaugsorn K.2024Journal of Applied Polymer Science
  0
  19Development of Dielectric Biocomposite and Biaxially Oriented Films from Poly(Lactic Acid) and Nano-silver Coated Microcrystalline CelluloseSitisan K., Sukthavorn K., Nootsuwan N., Jariyasakoolroj P., Veranitisagul C., Laobuthee A.2024Journal of Polymers and the Environment
  0
  20UV-shielding Properties of Poly(lactic acid) (PLA)/Poly(butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT) Films Incorporating Metal OxidesSonchaeng U., Chongcharoenyanon B., Jariyasakoolroj P., Siripatrawan U., Suppakul P.2022Conference Proceedings - 23rd IAPRI World Conference on Packaging, IAPRI Bangkok 2022
  ,pp. 60-67
  0
  21Retardation of Lipid Oxidation of Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) Oil Using Bio-based UV-Shielding Metal Oxide-Incorporated Active Packaging FilmsChongcharoenyanon B., Sonchaeng U., Jariyasakoolroj P., Siripatrawan U., Siripatrawan U., Suppakul P.2022Conference Proceedings - 23rd IAPRI World Conference on Packaging, IAPRI Bangkok 2022
  ,pp. 35-41
  0
  22Physical Properties Improvement of In Situ Modified Poly(lactide) Film for Fresh Produce PackagingJariyasakoolroj P., Leelaphiwat P., Sane A.2022Conference Proceedings - 23rd IAPRI World Conference on Packaging, IAPRI Bangkok 2022
  ,pp. 418-425
  0