Person Image

  Education

  • Ph.D. (Organic Chemistry), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2556
  • M.S.(Organic Chemistry), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2551
  • B.Sc. (Chemistry), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  5-dione9 มม.bullet holeBulletschiral anthraceneComparison microscopecrime scenecyclopentene-3CyclopentenoneDevelopmentDistinguishingEbony-wood powderfingerprintGunshot ResidueGunshot ResiduesICP-MSInductively Coupled Plasma Mass SpectrophotometerInductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MSlatent fingerprintLatent FingerprintsLatexLawsonelouvered windowmetal sheetMikrosilnaphthoquinoneNinhydrinorganomagnesium.PolymerSmall particle reagent (SPR)SmaLL Particle Reagentthermal paperThermal PapersToolmarkVacuum Vaporization Techniquewater gluewet non-porous surface กระดาษความร้อนกระสุนปืนการระเหยการวัลคาไนซ์การสังเคราะห์การสังเคราะห์สารประกอบเคมีอินทรีย์กาวลาเท็กซ์เขม่าดินปืนเขม่าปืนเคมีสำหรับนิติวิทยาศาสตร์เครื่องอินดักทีฟลี่ คับเปิล พลาสมา แมสสเปกโตรเมตทรีเครื่องอินดักทีฟลี คับเปิล พลาสมา-แมสส์สเปกโตรเมทรีจานท้ายปลอกกระสุนปืนเซลลูโลสอะซิเตทบิวทิเรตเทคนิคการทำให้เป็นไอโดยความร้อนเทคนิคอินดักทีฟลีคับเปิลพลาสมา-แมสส์ สเปกโตรเมทรีนาโนซิงค์ออกไซด์น้ำยางพารานิติวิทยาศาสตร์นินไฮดรินผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติและเคมีวิเคราะห์โพลิไวนิลแอลกอฮอล์ไม้รอยลายนิ้วมือแฝงลอว์โซนลายนิ้วมือลายนิ้วมือแฝงโลหะเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์สมาร์ทโฟน เมทแอมแฟตามีนสังเคราะห์สารเรืองแสงสารลดแรงตึงผิวสารอินทรีย์สำลีพันก้านสุญญากาศอนุพันธ์อนุพันธ์นินไฮดรินอาวุธปืนอินดักทีฟลี่ คับเปิล พลาสมา แมสสเปกโตรเมตทรีแอนดรอยด์ ไลน์ สมาร์ทโฟน สกัดข้อมูล นิติวิทยาศาสตร์

  Interest

  การสังเคราะห์สารประกอบเคมีอินทรีย์, ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติและเคมีวิเคราะห์, เคมีสำหรับนิติวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้อง 608 ชั้น 6 อาคาร SC14

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Short synthetic route toward the tricyclic core of schulzeinesKuntiyong P., Akkarasamiyo S., Eksinitkun G.2006Chemistry Letters
  35(9),pp. 1008-1009
  18
  2Synthesis and anticancer activity of 5,6,8,13-tetrahydro-7Hnaphtho[2,3-a] [3]-benzazepine-8,13-dionesPhutdhawong W., Eksinitkun G., Ruensumran W., Taechowisan T., Phutdhawong W.2012Archives of Pharmacal Research
  35(5),pp. 769-777
  6
  3The Collection and Identification of Gunshot Residues to Distinguishing 4 Types of Bullets by ICP-MSEksinitkun G.2018Journal of Physics: Conference Series
  1144(1)
  5
  4Simple improvement in latent fingerprint detection with Ninhydrin/water glue on thermal paperEksinitkun G., Pansiw S., Phutdhawong W.2019Journal of Physics: Conference Series
  1380(1)
  4
  5Vacuum Vaporization Technique for Latent Fingerprints Development on Thermal Papers using Lawsone Natural ProductsPhungyimnoi N., Eksinitkun G., Phutdhawong W.2017Journal of Physics: Conference Series
  901(1)
  4
  6The analysis of the perforation of the bullet 11 mm. on the metal sheetEksinitkun G., Phungyimnoi N., Poogun S.2019Journal of Physics: Conference Series
  1380(1)
  3
  7A study of toolmark casting by using polymer for comparison microscope analysis in applied biomedical forensicChansiri A., Boonpanya J., Eksintkun G., Noimanee S.2017BMEiCON 2016 - 9th Biomedical Engineering International Conference
  0
  8Studies of Stereo-selective Cyclo-additions and Transformations of Substituted 2-cyclopenten-1-one with Chiral Anthracene templatesPhutdhawong W., Eksinitkun G., Jaroensuk Y., Willis A., Phutdhawong W.2017Oriental Journal of Chemistry
  33(6),pp. 2681-2691
  0
  9Stereoselective synthesis of α-methylenecyclopentenones via a Diels-Alder/retro-Diels-Alder protocolPhutdhawong W., Eksinitkun G., Eksinitkun G., Pyne S., Willis A., Phutdhawong W.2013Tetrahedron
  69(44),pp. 9270-9276
  0