Person Image

  Education

  • ปร.ด. (เคมีอินทรีย์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  Expertise Cloud

  aldehydesAnnealingAnnealing temperaturesBiodegradable filmcarbocationsChemical and physical propertiesChemical bondsChemical compositionsChemical propertiesChitosanCrystalline structureDC reactive magnetron sputteringDegadation of organic compoundEdible filmsEffect of heat treatmentsEichhornia crassipesElastic moduliElectrochromicElectrochromic devicesElectrochromic propertiesElectrochromicsElectrochromismelectrophilicelectrophilic additionelectrophilic formylationEnergy dispersive spectroscopyEnergy dispersive X-ray fluorescenceEnergy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF)Field emission microscopesField emission scanning electron microscopyFourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyFourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)Gravimetric analysisHydrogen bondsIndium tin oxide substratesInter-molecular bondingIntermolecular interactionsOptical propertiesOrganic synthesisOrganicsOxide filmsOxide thin filmsPhysical and chemical propertiesPhysical-chemical propertiesPhysicochemical propertyPlants (botany)QuartzRefractive indexRiceRice huskrice husk coconut lumber sawdust babylonia areolata XRD FTIRScanning electron microscopySilicon wafersSilverSoilSoil sampleSoilsSpectroscopic ellipsometrySputteringStructural and mechanical propertiesSynthesisTantalumTantalum oxide thin filmTantalum oxidesTensile strengthThermodynamicsThermo-gravimetric analysis (TGA)Thin filmsthionium cationTin oxidesX ray diffractionX-ray diffraction (XRD)XRD FTIR Oxide compoundXRD patternsXRD spectraYoung's Modulusกระจกอัจฉริยะการกัดกร่อนการกัดกร่อน โครเมียมไนไตรด์ สปัตเตอริง Corrosion CrN Sputteringแก้ว สมบัติทางแสง ดรรชนีหักเห ความหนาแน่นโครเมียมไนไตรด์ไคโตซานเซนเซอร์ตรวจจับโลหะทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่นทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่นที่ทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่นไม่แทนทาลัมออกไซด์นินไฮดรินแนฟทิวฟลูออโรฟอร์มไบแนฟทิวฟลูออโรฟอร์เปอร์รอกโซนฟิล์มบางลายนิ้วมือแฝงสแตฟฟีโลค็อคคัส เอเรียสสปัตเตอริงสารประกอบออกไซด์ออกซิเดชั่นแอชเชอริเชีย โคไลโอโซน

  Interest

  Organic synthesis, Natural Product, Degadation of organic compound

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2562 - ต.ค. 2563 หัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Studies toward the total synthesis of naturally occurring pyranonaphthoquinones from ventilago harmandianaKongsriprapan S., Kuhakarn C., Deelertpaiboon P., Panthong K., Tuchinda P., Pohmakotr M., Reutrakul V.2012Pure and Applied Chemistry
  84(6),pp. 1435-1443
  19
  2Preparation and characterization of CrN thin film by DC reactive magnetron sputteringSiriprom W., Chananonnawathorn C., Kongsriprapan S., Teanchai K., Herman, Horprathum M.2018Materials Today: Proceedings
  5(7),pp. 15224-15227
  11
  3A selective fluorescence probe based on naphthalene for the detection of barium(II)Chaichana K., Phutlaprungrueang N., Chaicharoenwimolkul L., Promkatkaew M., Kongsriprapan S.2019Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
  207,pp. 118-122
  11
  4Bi(OTf)3 Enabled C-F Bond Cleavage in HFIP: Electrophilic Aromatic Formylation with Difluoro(phenylsulfanyl)methaneBetterley N., Kerdphon S., Chaturonrutsamee S., Chaturonrutsamee S., Kongsriprapan S., Surawatanawong P., Soorukram D., Pohmakotr M., Andersson P., Reutrakul V., Kuhakarn C.2018Asian Journal of Organic Chemistry
  7(8),pp. 1642-1647
  7
  5The physicochemical characteristic of biodegradable methylcellulose film reinforced with chicken eggshellsSiriprom W., Sangwaranatee N., Hidayat R., Kongsriprapan S., Teanchai K., Chamchoi N.2018Materials Today: Proceedings
  5(7),pp. 14836-14839
  4
  6Electrophilic Aromatic Formylation with Difluoro(phenylsulfanyl) methaneBetterley N., Kongsriprapan S., Chaturonrutsamee S., Chaturonrutsamee S., Deelertpaiboon P., Surawatanawong P., Pohmakotr M., Soorukram D., Reutrakul V., Kuhakarn C.2018Synthesis (Germany)
  50(10),pp. 2033-2040
  4
  7Studying methylcellulose-base edible films properties by XRD, EDXRF and FTIRSiriprom W., Siriprom W., Kuha P., Kongsriprapan S., Teanchai K.2014Advanced Materials Research
  979,pp. 319-322
  4
  8Thermal and structural of methyl celluloseSiriprom W., Siriprom W., Kongsriprapan S., Teanchai K.2014Advanced Materials Research
  979,pp. 307-310
  3
  9Characterization and analyzation of chitosan powder from Perna Viridis shellSangwaranatee N., Teanchai K., Kongsriprapan S., Siriprom W., Siriprom W.2018Materials Today: Proceedings
  5(6),pp. 13922-13925
  2
  10The surface modification by cold argon plasma jet on the biodegradable films from Perna Viridis shellChamchoi N., Teanchai K., Kongsriprapan S., Choeysuppaket A., Choeysuppaket A., Siriprom W., Siriprom W.2018Materials Today: Proceedings
  5(6),pp. 13904-13908
  2
  11First report of Geotrichum candidum causing sour rot of longkong fruits (Lansium domesticum) in Southern ThailandChantarasiri A., Boontanom P., Siriprom W., Kongsriprapan S.2021New Disease Reports
  43(2)
  2
  12Investigation some properties of bismuth borate glasses containing Al2O3Kongsriprapan S., Teanchai K., Kirdsiri K., Kaewkhao J., Siriprom W., Siriprom W.2016Key Engineering Materials
  675-676,pp. 347-350
  1
  13Chitosan based film: Structural and mechanical propertiesSiriprom W., Siriprom W., Kongsriprapan S., Teanchai K.2014Advanced Materials Research
  979,pp. 311-314
  0
  14Physical and chemical properties of mineral in soils of cassava cropping area: A case study in chonburi provincesiprom W., siprom W., Teanchai K., Kongsriprapan S., Kaewkhao J., Sangwaranatee N.2014Advanced Materials Research
  979,pp. 440-443
  0
  15Antimicrobial Effects of Ozonated Water against Gram-negative (E. Coli) bacteriaChamchoi N., Suksawang P., Suthala C., Kongsriprapan S., Sangwaranatee N., Teanchai K., Siriprom W.2018Materials Today: Proceedings
  43,pp. 2484-2489
  0
  16Effect of annealing temperature on electrochromic properties of tantalum oxide thin films deposited by DC reactive magnetronKongsriprapan S., Teanchai K., Horprathum M., Chananonnawathorn C., Eiamchai P., Siriprom W., Siriprom W.2016Key Engineering Materials
  675-676,pp. 221-224
  0
  17The crystalline monitoring of oxide compound: The case study of influence from heat treatmentKuha P., Teanchai K., Kongsriprapan S., Siriprom W., Siriprom W.2013Advanced Materials Research
  770,pp. 311-314
  0
  18Effect of heat treatment on phase-formation behavior of agricultural materialSiriprom W., Siriprom W., Kuha P., Kongsriprapan S., Teanchai K.2014Advanced Materials Research
  979,pp. 323-326
  0
  19Asymmetric Total Synthesis of Ventilanones A and B, Two Naturally Occurring Pyranonaphthoquinones from Ventilago harmandianaDeelertpaiboon P., Kongsriprapan S., Krajangsri S., Betterley N.M., Kuhakarn C., Reutrakul V.2022Synthesis (Germany)
  0