Person Image

Administration

Education

 • วท.ม.(การจัดการทรัพยากรป่าไม้), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
 • วท.ด. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561
 • วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

Expertise Cloud

annual ringannual-ringBiocharBrassica alboglabracambial markingCambial WoundingCentral ThailandChiang MaiClimateClimate reconstructionClimate VariabilityCompostDendrochronologyfactor analysisforest plantationGrowthhighlandhighland agroforestryInside bark diameterleaf phenologyLer Tor Royal Project Development CenterManual band dendrometerMelia azedarachmonthly wood incrementNorthern ThailandorestplantationOrganic carbonOutside bark diameterpath analysispath analysis (PA)PinePinusPinus latteriPinus speciesplantationRoyal Projectrubber woodSoil amendmentspecies trialsTeaktemperature reconstructionsThailand Tree growthTree ringtree speciesutilizationvillagers' woodlotvillagers'woodlotWatchan Royal Projectwood anatomyการเจริญทดแทนตามธรรมชาติการใช้ประโยชน์ไม้การเติบโตการเติบโตของต้นไม้การทำแผนที่ทางอากาศการประเมินการปลูกป่าการวัดการเติบโตการวัดการเติบโตของต้นไม้การสร้างเครื่องหมายบนแคมเบียมการสร้างบาดแผลบนแคมเบียมการสำรวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้การสำรวจป่าไม้เกษตรศาสตร์แก๊สและฝุ่นละอองความแปรผันของสภาพภูมิอากาศความผันแปรสภาพภูมิอากาศความยั่งยืนค่าคงที่ของพื้นที่หน้าตัดคุณสมบัติไม้คู่มือโครงการหลวงโครงการหลวงวัดจันทร์ชนิดพันธุ์ไม้สนชนิดไม้ชนิดไม้ ป่าชาวบ้าน พื้นที่สูง โครงการหลวงชนิดไม้สนชีวมิติป่าไม้โดรนเทคนิคการสร้างเครื่องหมายบนแคมเบียมเทปวัดเส้นผ่านศูนย์กลางป่าชาวบ้านป่าชาวบ้าน ชนิดไม้ พื้นที่สูง โครงการหลวงป่าพรุควนเคร็งป่าฟื้นฟูที่สูงป่าสาธิตผู้ทำสวนยางพาราผู้ประกอบการธุรกิจไม้สักไม้เสม็ดขาวระดับนานาชาติรุกขกาลวิทยาวนเกษตรบนพื้นที่สูงวังน้ำเขียววัสดุเพาะชำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอสมการแอลโลเมตรีสมบัติไม้สนสร้างคนสวนป่าสัก

Interest

การสำรวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้, รุกขกาลวิทยา, ชีวมิติป่าไม้

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 4 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 1.15 ล้านบาท
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Climate reconstruction on the growth of teak in umphang wildlife sanctuary, ThailandLumyai P., Duangsathaporn K.2018Environment and Natural Resources Journal
16(1),pp. 21-30
7
2Leaf phenology and wood formation of white cedar trees (Melia azedarach L.) and their responses to climate variabilityPalakit K., Palakit K., Siripatanadilok S., Lumyai P., Duangsathaporn K.2018Songklanakarin Journal of Science and Technology
40(1),pp. 61-68
2
3Formulating policy recommendations for potential rubber plantation owners and rubber wood consumers in Thailand to obtain international forest management certificationDuangsathaporn K., Prasomsin P., Laemsak N., Omule Y., Palakit K., Lumyai P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
526(1)
1
4Influence of climate on the growth of teak (Tectona grandis Linn. F.) at a non-native distributed site in northeastern ThailandPalakit K., Lumyai P., Duangsathaporn K.2019Chiang Mai Journal of Science
46(6),pp. 1113-1128
0
5Development of a manual for rubber plantation owners and rubber wood consumers in Thailand for obtaining international forest management certificationDuangsathaporn K., Prasomsin P., Omule Y., Palakit K., Lumyai P.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
773(1)
0
6A 324-years temperature reconstruction from pinus latteri mason at highland in Chiang Mai Province, ThailandLumyai P., Palakit K., Duangsathaporn K., Wanthongchai K.2020Biodiversitas
21(9),pp. 3938-3945
0
7Efficiency of biochar and bio-fertilizers derived from maize debris as soil amendmentsPalakit K., Palakit K., Duangsathaporn K., Lumyai P., Sangram N., Sikareepaisarn P., Khantawan C.2018Environment and Natural Resources Journal
16(2),pp. 79-90
0