Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2548
  • วท.ม. (ปฐพีศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2551
  • Ph.D. (Doctor of Philosophy); Horticulture, National Chung Hsing University, Taiwan, 2555
  • Postdoctoral; Horticulture, National Chung Hsing University, Taiwan, 2557

  Expertise Cloud

  anthocyaninsAnthracnoseGibberellic acid (GA3)hydrogen cyanamide (H2CN2)mangomarian plumMorus alba L.Morus alba L. ผลย่อย การเจริญเติบโต การพัฒนาผลNAAphenolicseed extracttotal flavonoidstotal phenolicsvitamin Cการเกิดรากการเจริญเติบโตการแช่เมล็ดการเติบโตผลการแตกยอดการทดสอบทางประสาทสัมผัสการทาลายการพักตัวการบ่มเมล็ดการปนเปื้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการผลิตมะม่วงการผลิตมะม่วง การติดผล การเปลี่ยนแปลงสภาการพักตัวของตา ( bud dormancy)การพัฒนาสีผิวเปลือกการเพาะเมล็ดการเพาะเลี้ยงมัลเบอร์รี่การฟอกฆ่าเชื้อการยืดอายุการยืดอายุการเก็บรักษาการรม 1-MCPการรอดชีวิตการรอดชีวิต การเจริญเติบโต เชื้อรา ต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการสร้างเครือข่ายการสุกของผลไม้การสูญเสียน้ำหนักการออกดอกเกษตรกรความแข็งแรงของเมล็ดความงอกความแน่นเนื้อความยาวยอดความยาวรากคุณภาพผลคุณภาพผลผลิตคุณภาพไวน์คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวแคลเซียมไคโตซานจมูกอิเล็กทรอนิกส์จำนวนผลเชื้อราดัชนีการเจริญเติบโตต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตารวม ตาใบ ตาดอก ผลผลิตถุงห่อทรงพุ่มเตี้ยบราสิโนสเตียรอยด์แบบสอบถามใบปัญหาการผลิตปุ๋ยเคมีปุ๋ยมูลค้างคาวเปลือกกาแฟผลผลผลิตของมัลเบอรีสายพันธุ์ไต้หวันพลับมะม่วงกลุ่มอินเดียมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมะยงชิดระยะเวลาเฉลี่ยในการงอกราคาผลผลิตลำไยลำไย ไบโอพอลิเมอร์ลำไย ไบโอพอลิเมอร์ การยืดอายุ การเก็บรักษา ลิ้นจี่วัสดุปลูกวัสดุห่อผลวัสดุห่อผล สีผิวเปลือกผล คุณภาพผลวิตามินซีเวลาเฉลี่ยในการงอกไวน์สรีรวิทยาการผลิตไม้ผลสัณฐานวิทยาสับปะรดสารควบคุมการเจริญเติบโตสารต้านอนุมูลอิสระสีเปลือก คุณภาพผล ราคาผลผลิตสีผิวเปลือกผลหม่อนอนุกรมฟูเรียร์ออกซิน กะปิ การเกิดราก การรอดชีวิตอัตราการรอดชีวิตอายุการเก็บรักษาอาหารเพาะเลี้ยงแอนทราควิโนน กรดทาร์ทาริก ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ สารต้านอนุมูลอิสระแอนโทไซยานิน

  Interest

  สรีรวิทยาการผลิตไม้ผล, ธาตุอาหารพืช, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 70 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 35 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 18 เรื่อง (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก