Person Image

Administration

Education

 • Ph.D. ( Economics ), State University of New York at Binghamton , U.S.A.
 • M.A. ( Economics ), Ohio University , U.S.A.
 • ศ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 1) (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , ไทย

Expertise Cloud

"บริการส่งสินค้า"AECEconomic Growthforeign direct investmentFundamentalGini index of educationgovernment spending on educationGranger causality testHabit Formation on Determinacy็Health human capitalHire-purchasehuman capitalhuman capital measurementIndiainfluencing factorsInteractioninternational industrial networklabor force participationlabor productivityLabour ProductivityLao People’s Democratic RepublicLogitMachinery-parts Support IndustriesMarketing mixmarried womenMinimum Wage RateMonetary PolicyMotorcycleNew Keynesian Model with CapitalNorth Eastern region of ThailandNortheast ThailandOptimal Public Debt levelOTOP developmentPersonalPrice VolatilityProbitPublic Debt to GDP RatioR&D expenditureRailwayRibbed Smoked Rubber Sheet No.3 (RSS3)Saving-Bonds BuyingSecond hand carSectoral impactSmall and medium enterprises (SMEs)social enterprisetechnological progressThai bath appreciationthe United States of AmericaTotal factor productivityTourism ClustersTourism Related ProductsTransportationTurning PointWastewater Treatment of Phetchaburi Municipalityกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพการขยายตลาดในประเทศการแข็งค่าของเงินบาทการเคลื่อนย้ายเงินทุนการตัดสินใจการบริการการพัฒนาของตลาดทุนการพัฒนาทางด้านธนาคารการย้ายถิ่นการลงทุนการส่งออก คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนประกอบความเสี่ยงความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หนี้สินครัวเรือน การศึกษา ค่าความยืดหยุ่นช่องทางการส่งผ่านดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตรงต่อเวลาตลาดข้าวตลาดหลักทรัพย์ไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนโยบายการเงินแนวทางการพัฒนาแบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัตประเทศในกลุ่มอาเซียนปัจจัยที่มีผลต่อการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2561ปัจจัยที่มีอิทธิพล การลงทุนต่างประเทศผลกระทบทางเศรษฐกิจผลกระทบรายสาขาเศรษฐกิจผลการดําเนินงานผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวผลิตภาพแรงงานพัฒนาชาติเพิ่มประสิทธิภาพแม่พิมพ์ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองเพชรบุรีลดต้นทุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณเศรษฐศาสตร์ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสปป.ลาวสภาวะเศรษฐกิจสร้างคนสินค้าแฟชั่นอสังหาริมทรัพย์อัตราผลตอบแทน

Interest

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ทฤษฏี, เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Micro- and macroeconomic implications of heterogeneity in the production of human capitalPolachek S.W., Das T., Thamma-Apiroam R.2015Journal of Political Economy
123(6),pp. 1410-1455
11
2Factors influencing the labor force participation of married women in the United StatesThamma-Apiroam R.2016Asian Social Science
12(3),pp. 24-30
1
3Approaches for human capital measurement with an empirical application for growth policyThamma-Apiroam R.2015Asian Social Science
11(26),pp. 309-322
0
4Rail network development and economic growth in ThailandSungkaew P., Kidsom A., Thamma-Apiroam R.2018Journal of Applied Economic Sciences
13(4),pp. 970-978
0
5The effect of technological progress on economic growth in Thailand according to new growth theoryManosirinukul J., Thamma-Apiroam R., Chaivichayachat B.2018Journal of Applied Economic Sciences
13(6),pp. 1716-1722
0
6Determinants of intra-ASEAN labour migration to ThailandSanglaoid U., Santipolvut S., Thamma-Apiroam R.2014Asian Social Science
10(8),pp. 66-72
0