Person Image

  Education

  • ปร.ด. (กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Crude extractCrude extractsDelonix regiaDiospyros caulifloraDirect ApplicationDirty panicleDisease severityDuabanga grandifloraFumigantfumigationGARAMGrapholita molestaguavaGUDANGHIPVsIndividual componentsinsecticidal activitiesLeacaena glaucaLeucaena glaucamakwhaen extractsMedicinal plantsMINNAMite controlmite managementmite management ovicidal activityoviposition deterrentOviposition preferencePear shootsPiperaceaeplant essential oilplant extractplant extractsPlant powderPolyphenolpredatory mite repellencyrepellent activity secondary metabolites SennaSheath blightSitophilus oryzaeSitophilus zeamaisspider mitesStingless beeTetranychus urticaeThailand propolistoratoxicitytwospotted spider mitetwo-spotted spider miteYieldกระถินการควบคุมไรการควบคุมศัตรูพืชการควบคุมศัตรูพืชด้วยชีววิธีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูการป้องกันกำจัดไรการยับยั้งการกินการไล่คูน สารสกัดหยาบ ด้วงงวงข้าวโพด การไล่ การยับยั้งการกินชันโรงเชื้อราที่สร้างสารพิษด้วงงวงข้าวโพดดาวเรือง (Tagetes erecta)ตีนตุ๊กแกน้ำมันหอมระเหย (essential oil)บอระเพ็ดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช การวิเคราะห์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติผึ้ง แมลงผสมเกสร คุ้งบางกะเจ้าผึ้ง แมลงผสมเกสร อนุรักษ์ คุ้งบางกะเจ้าพรอพอลิสพัฒนาสูตรตำรับพิษตกค้างพืชเศรษฐกิจพืชสมุนไพรพืชสมุนไพรไทยเฟื่องฟ้าแมลงผลิตภัณฑ์โรงเก็บโรคข้าวโรคพืชและแมลงไรแมงมุมไรแมงมุมสองจุดไรศัตรูพืชว่านน้ำ (Acorus calamus)สัมผัสตายสาบเสือ (Chromolaena odoratum)สารรมสารไล่สารสกัดจากพืชสารสกัดจากพืช (plant extract)สารสกัดพืชสารสกัดยาสูบสารสกัดหยาบสารสกัดหยาบเฮกเซนสารสัมผัสสารสัมผัสตายสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหางไหลขาวหางไหลแดง

  Interest

  การควบคุมศัตรูพืชด้วยชีววิธี, ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช การวิเคราะห์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร ภาควิชากีฏวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Repellency and contact toxicity of crude extracts from three Thai plants (Zingiberaceae) against maize grain weevil, Sitophilus zeamais (Motschlusky) (Coleoptera: Curculionidae)Aryani D., Auamcharoen W.2016Journal of Biopesticides
  9(1),pp. 52-62
  12
  2Toxicity and repellency activities of the crude methanol extract of duabanga grandiflora (lythraceae) against sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae)Auamcharoen W., Chandrapatya A., Kijjoa A., Kainoh Y.2012Pakistan Journal of Zoology
  44(1),pp. 227-232
  10
  3Biological Activity of Ethanol Extracts and Essential Oils from Curcuma longa (Zingiberaceae), Cymbopogon nardus (Gramineae), and Acorus calamus (Acoraceae) against Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae)Phukhahad S., Auamcharoen W.2021Journal of Entomological Science
  56(2),pp. 172-184
  8
  4Chemical constituents of Duabanga grandiflora (Lythraceae)Auamcharoen W., Auamcharoen W., Chandrapatya A., Kijjoa A., Silva A., Herz W.2009Biochemical Systematics and Ecology
  37(4),pp. 535-537
  7
  5Biological activities of essential oils from anethum graveolens l. And allium sativum l. for controlling tetranychus truncatus ehara and tetranychus urticae kochSararit P., Auamcharoen W.2020Journal of Biopesticides
  13(1),pp. 1-12
  7
  6Acaricidal and ovicidal efficacies of leucaena glauca benth. seed crude extracts on tetranychus urticae koch (Acari: Tetranychidae)Auamcharoen W., Chandrapatya A.2015Journal of Biopesticides
  8(2),pp. 68-81
  7
  7Residual and Direct Contact Toxicities of Crude Extracts and Essential Oils from Acorus calamus L. (Acoraceae) Rhizomes against Cassava Red Mites (Acari: Tetranychidae)Janlaor K., Auamcharoen W.2021Journal of Entomological Science
  56(2),pp. 185-197
  5
  8A new tetralone from Diospyros caulifloraAuamcharoen W., Auamcharoen W., Kijjoa A., Chandrapatya A., Pinto M., Silva A., Naengchomnong W., Herz W.2009Biochemical Systematics and Ecology
  37(5),pp. 690-692
  5
  9Potential control of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae koch (acari: Tetranychidae) by crude extracts of Duabanga grandiflora (Lythraceae) and Diospyros cauliflora (Ebenaceae)Auamcharoen W., Chandrapatya A.2015Pakistan Journal of Zoology
  47(4),pp. 953-964
  5
  10Antibacterial activity and phenolic content of propolis from four different areas of ThailandAuamcharoen W., Phankaew C.2016International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research
  37(1),pp. 77-82
  4
  11Oviposition preferences of the oriental fruit moth Grapholita molesta (Lepidoptera: Tortricidae) to pear HIPVsLiu C.M., Phukhahad S., Auamcharoen W., Matsuyama S., Kainoh Y.2022Arthropod-Plant Interactions
  3
  12Acaricidal and Repellent Activity of Zanthoxylum myriacanthum (Rutaceae) Fruit Extracts Against Tetranychus urticae and Tetranychus truncatus (Acari: Tetranychidae)Kruewong W., Auamcharoen W.2023Journal of Entomological Science
  58(2),pp. 119-134
  3
  13Contact Toxicity of an Essential Oil from Acorus calamus (Acoraceae) Rhizomes against Tetranychus urticae and Tetranychus macfarlanei (Acari: Tetranychidae) and Amblyseius longispinosus (Acari: Phytoseiidae)1Auamcharoen W., Janlaor K.2023Journal of Entomological Science
  58(4),pp. 423-433
  0
  14The efficacy of dry medicinal plant powders against rice diseasesDethoup T., Dethoup T., Auamcharoen W., Jantasorn A., Niphon K.2022European Journal of Plant Pathology
  0