Person Image

  Education

  • วท.บ.(Biology), California Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา, 2545
  • Ph.D.(Genetics), University of Wisconsin-Madison, สหรัฐอเมริกา, 2551

  Expertise Cloud

  Agar Gelagar gel electrophoresisagarose gel electrophoresisAgrobacterium-mediated transformationAutophagyBacteriabacteriumBiallelicbiodieselbiodiesel productionBiofuelBiofuelsCarbohydrate binding modulecarpelcell wallcell wall biosynthesiscell wall mutantChalmydomonas reinhardtiiChlamydomonasChlamydomonas reinharditiiChlamydomonas reinhardtiichloroplast genomeCommelinidsCRISPR/CasCRISPR/Cas9CRISPR-CAS9 systemCrop soildendrobiumDevelopmentdictyosteliumDNADNA extractionDNA isolationDNA purificationDUF642DunaliellaElectrophoresisEucalyptusfatty acid biosynthesisFlowerflower colorsFluorescence reportergDNAgene cloninggene deletiongene editinggene frequencygenetic diversitygeneticsgenomegenome editingglycan-directed monoclonal antibodygrasshemicelluloseHigh lighthigh throughput sequencingHigh-Throughput Nucleotide SequencingHomologous recombinationHomology directed repairinducible promoterIntronsIrregular xylem mutantKnockoutknockout geneLeafLigninLipidMetagenomic analysisMicroalgaeMutagenesismutantmutationN. tabacum next-generation sequencingNicotiana tabacumnonhumannuclear magnetic resonance (NMR)Oil-rich cellsorchidorchidspectinPentosesPhylogenyPlantPlant cell wallsPromoterแคลมิโดโมแนสทรานสคริปโตมไบโอดีเซลพันธุวิศวกรรมมันสำปะหลังสาหร่ายขนาดเล็กออโทฟาจีอ้อยอ้อยพันธุ์ทนดินเค็มอะราบิดอบซิสอุณหภูมิสูงแอนติออกซิแดนท์แอนตี้ออกซิแดนท์เฮทเทอโรซิส

  Interest

  Protein degradation, Autophagy, Plant molecular genetics, cell wall biosynthesis

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกายภาพและบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพันธุศาสตร์
  • เม.ย. 2561 - พ.ย. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพันธุศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Autophagic nutrient recycling in Arabidopsis directed by the ATG8 and ATG12 conjugation pathwaysThompson A., Doelling J., Doelling J., Suttangkakul A., Vierstra R.2005Plant Physiology
  138(4),pp. 2097-2110
  400
  2Biosynthesis of pectinHarholt J., Suttangkakul A., Suttangkakul A., Scheller H.V., Scheller H.V.2010Plant Physiology
  153(2),pp. 384-395
  379
  3The ATG1/ATG13 protein kinase complex is both a regulator and a target of autophagic recycling in ArabidopsisSuttangkakul A., Suttangkakul A., Li F., Chung T., Vierstra R.2011Plant Cell
  23(10),pp. 3761-3779
  210
  4The ATG12-conjugating enzyme ATG10 is essential for autophagic vesicle formation in Arabidopsis thalianaPhillips A., Phillips A., Suttangkakul A., Vierstra R.2008Genetics
  178(3),pp. 1339-1353
  209
  5The ATG autophagic conjugation system in maize: ATG transcripts and abundance of the ATG8-lipid adduct are regulated by development and nutrient availabilityChung T., Suttangkakul A., Vierstra R.2009Plant Physiology
  149(1),pp. 220-234
  165
  6Engineering of plants with improved properties as biofuels feedstocks by vessel-specific complementation of xylan biosynthesis mutantsPetersen P.D., Petersen P.D., Petersen P.D., Lau J., Lau J., Ebert B., Ebert B., Yang F., Yang F., Verhertbruggen Y., Verhertbruggen Y., Kim J.S., Kim J.S., Varanasi P., Varanasi P., Suttangkakul A., Suttangkakul A., Suttangkakul A., Auer M., Auer M., Loqué D., Loqué D., Scheller H.V., Scheller H.V., Scheller H.V.2012Biotechnology for Biofuels
  5
  79
  7The plant glycosyltransferase clone collection for functional genomicsLao J., Oikawa A., Bromley J.R., McInerney P., McInerney P., Suttangkakul A., Smith-Moritz A.M., Plahar H., Chiu T.Y., González Fernández-Niño S.M., Ebert B., Yang F., Christiansen K.M., Hansen S.F., Stonebloom S., Adams P.D., Adams P.D., Ronald P.C., Ronald P.C., Hillson N.J., Hadi M.Z., Hadi M.Z., Vega-Sánchez M.E., Loqué D., Scheller H.V., Scheller H.V., Heazlewood J.L.2014Plant Journal
  79(3),pp. 517-529
  55
  8De novo transcriptome analysis and gene expression profiling of an oleaginous microalga Scenedesmus acutus TISTR8540 during nitrogen deprivation-induced lipid accumulationSirikhachornkit A., Suttangkakul A., Vuttipongchaikij S., Juntawong P.2018Scientific Reports
  8(1)
  29
  9Increasing the triacylglycerol content in dunaliella tertiolecta through isolation of starch-deficient mutantsSirikhachornkit A., Vuttipongchaikij S., Suttangkakul A., Yokthongwattana K., Juntawong P., Pokethitiyook P., Pokethitiyook P., Kangvansaichol K., Meetam M., Meetam M.2016Journal of Microbiology and Biotechnology
  26(5),pp. 854-866
  20
  10Effects of sequence and expression of eight anthocyanin biosynthesis genes on floral coloration in four dendrobium hybridsKriangphan N., Vuttipongchaikij S., Kittiwongwattana C., Suttangkakul A., Pinmanee P., Sakulsathaporn A., Sakulsathaporn A., Suwimon R., Suputtitada S., Chanvivattana Y., Apisitwanich S., Apisitwanich S.2015Horticulture Journal
  84(1),pp. 83-92
  13
  11Evaluation of strategies for improving the transgene expression in an oleaginous microalga Scenedesmus acutusSuttangkakul A., Sirikhachornkit A., Juntawong P., Puangtame W., Chomtong T., Srifa S., Sathitnaitham S., Dumrongthawatchai W., Jariyachawalid K., Vuttipongchaikij S.2019BMC Biotechnology
  19(1)
  12
  12Growth modulation effects of CBM2a under the control of AtEXP4 and CaMV35S promoters in Arabidopsis thaliana, Nicotiana tabacum and Eucalyptus camaldulensisKeadtidumrongkul P., Suttangkakul A., Pinmanee P., Pattana K., Kittiwongwattana C., Apisitwanich S., Apisitwanich S., Vuttipongchaikij S.2017Transgenic Research
  26(4),pp. 447-463
  5
  13An efficient method for isolating large quantity and high quality RNA from oleaginous microalgae for transcriptome sequencingSuttangkakul A., Juntawong P., Sirikhachornkit A., Yaisumlee C., Jariyachawalid K., Kangwansaichol K., Apisitwanich S., Vuttipongchaikij S.2016Plant OMICS
  9(2),pp. 126-135
  1
  14Gel-permeation chromatography–enzyme-linked immunosorbent assay method for systematic mass distribution profiling of plant cell wall matrix polysaccharidesSathitnaitham S., Suttangkakul A., Wonnapinij P., McQueen-Mason S.J., Vuttipongchaikij S.2021Plant Journal
  1
  15Erratum: The ATG1/ATG13 Protein Kinase Complex Is Both a Regulator and a Target of Autophagic Recycling in Arabidopsis(The Plant Cell (2021) 33 (3743-3744) DOI: 10.1105/tpc.111.090993)Suttangkakul A., Li F., Chung T., Vierstra R.D.2021Plant Cell
  33(12),pp. 3743-3744
  0
  16Cassava root crown phenotyping using three-dimension (3D) multi-view stereo reconstructionSunvittayakul P., Kittipadakul P., Wonnapinij P., Chanchay P., Wannitikul P., Sathitnaitham S., Phanthanong P., Changwitchukarn K., Suttangkakul A., Ceballos H., Ceballos H., Vuttipongchaikij S.2022Scientific Reports
  12(1)
  0
  17Effects of CRISPR/Cas9 generated drooping leaf (dl) alleles on midrib and carpel formations in Oryza sativa NipponbareJanthabut T., Tristianto C., Sakulkoo J., Sunvittayakul P., Suttangkakul A., Gomez L.D., Vuttipongchaikij S., Sakulsingharoj C.2022Planta
  256(3)
  0
  18Gel purification of gDNA for next-generation sequencing applicationsUtthiya S., Wonnapinij P., Napaumpaiporn P., Kittiwongwattana C., Sakulkoo J., Suttangkakul A., Vuttipongchaikij S.2022BioTechniques
  73(2),pp. 99-103
  0
  19Assessing DNA extraction methods for metagenomic analysis from crop soil in ThailandRinrid K., Wonnapinij P., Vuttipongchaikij S., Shutsrirung A., Suttangkakul A.2022Agriculture and Natural Resources
  56(4),pp. 797-804
  0
  20Anthranilic Acid Accumulation in Saccharomyces cerevisiae Induced by Expression of a Nonribosomal Peptide Synthetase Gene from Paecilomyces cinnamomeus BCC 9616Promsuk G., Vuttipongchaikij S., Prommarit K., Suttangkakul A., Lazarus C.M., Wonnapinij P., Wattana-Amorn P.2022ChemBioChem
  0
  21RNA editing in the chloroplast of asian palmyra palm (Borassus flabellifer)Sakulsathaporn A., Sakulsathaporn A., Sakulsathaporn A., Wonnapinij P., Suttangkakul A., Apisitwanich S., Apisitwanich S., Apisitwanich S., Vuttipongchaikij S.2019Genetics and Molecular Biology
  42(4)
  0