Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(Biology), California Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา, 2545
 • Ph.D.(Genetics), University of Wisconsin-Madison, สหรัฐอเมริกา, 2551

Expertise Cloud

Agrobacterium-mediated transformationAndrographis paniculataAndrographolideArabidopsisArabidopsis thalianaArecaceaeArecalesATG8AutophagybiodieselBiofuelCarbohydrate binding modulecell wallcell wall biosynthesiscell wall mutantChalmydomonas reinhardtiiChlamydomonasChlamydomonas reinharditiiChlamydomonas reinhardtiichloroplast genomeCommelinidsCRISPR/CasCRISPR/Cas9dendrobiumDUF642DunaliellaEucalyptusGenome editingglycan-directed monoclonal antibodyhemicelluloseHigh lightHomologous recombinationHomology directed repairinducible promoterIntronsIrregular xylem mutantLigninLipidMicroalgaeMutagenesismutantmutationN. tabacum Nicotiana tabacumnuclear magnetic resonance (NMR)Oil-rich cellsorchidorchidspectinPentosesPhylogenyPlantPlant cell wallsPromoterProtein degradationRINRNA isolationSaccharificationsalt toleranceScenedesmus obliquusScenedesmus sp.Secondary cell wallsize-exclusion chromatographystarchStresstechnical advanceTranscript-fusionTranscription factorsTranscriptometransformationTranslatometriacylglycerolVND6VND7Xylanการแก้ไขจีโนมการแก้ไขยีนการขาดธาตุไนโตรเจนการควบคุม Autophagyการคัดเลือกการเจริญและพัฒนาของพืชการตอบสนองต่อความเครียดการถ่ายทอดยีนในแนวราบการถ่ายโอนยีนการแสดงออกของยีนคริสเปอร์แคสความเข้มแสงสูงความเครียดความต้านทานยาปฏิชีวนะความหลากหลายทางชีวภาพแคลมิโดโมแนสทรานสคริปโตมไบโอดีเซลพันธุวิศวกรรมมันสำปะหลังสาหร่ายขนาดเล็กสาหร่ายเซลล์เดียวออโทฟาจีอ้อยอะราบิดอบซิส

Interest

Protein degradation, Autophagy, Plant molecular genetics, cell wall biosynthesis

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Autophagic nutrient recycling in Arabidopsis directed by the ATG8 and ATG12 conjugation pathwaysThompson A., Doelling J., Doelling J., Suttangkakul A., Vierstra R.2005Plant Physiology
138(4),pp. 2097-2110
361
2Biosynthesis of pectinHarholt J., Suttangkakul A., Suttangkakul A., Scheller H.V., Scheller H.V.2010Plant Physiology
153(2),pp. 384-395
338
3The ATG12-conjugating enzyme ATG10 is essential for autophagic vesicle formation in Arabidopsis thalianaPhillips A., Phillips A., Suttangkakul A., Vierstra R.2008Genetics
178(3),pp. 1339-1353
194
4The ATG1/ATG13 protein kinase complex is both a regulator and a target of autophagic recycling in ArabidopsisSuttangkakul A., Suttangkakul A., Li F., Chung T., Vierstra R.2011Plant Cell
23(10),pp. 3761-3779
178
5The ATG autophagic conjugation system in maize: ATG transcripts and abundance of the ATG8-lipid adduct are regulated by development and nutrient availabilityChung T., Suttangkakul A., Vierstra R.2009Plant Physiology
149(1),pp. 220-234
152
6Engineering of plants with improved properties as biofuels feedstocks by vessel-specific complementation of xylan biosynthesis mutantsPetersen P.D., Petersen P.D., Petersen P.D., Lau J., Lau J., Ebert B., Ebert B., Yang F., Yang F., Verhertbruggen Y., Verhertbruggen Y., Kim J.S., Kim J.S., Varanasi P., Varanasi P., Suttangkakul A., Suttangkakul A., Suttangkakul A., Auer M., Auer M., Loqué D., Loqué D., Scheller H.V., Scheller H.V., Scheller H.V.2012Biotechnology for Biofuels
5
78
7The plant glycosyltransferase clone collection for functional genomicsLao J., Oikawa A., Bromley J.R., McInerney P., McInerney P., Suttangkakul A., Smith-Moritz A.M., Plahar H., Chiu T.Y., González Fernández-Niño S.M., Ebert B., Yang F., Christiansen K.M., Hansen S.F., Stonebloom S., Adams P.D., Adams P.D., Ronald P.C., Ronald P.C., Hillson N.J., Hadi M.Z., Hadi M.Z., Vega-Sánchez M.E., Loqué D., Scheller H.V., Scheller H.V., Heazlewood J.L.2014Plant Journal
79(3),pp. 517-529
47
8De novo transcriptome analysis and gene expression profiling of an oleaginous microalga Scenedesmus acutus TISTR8540 during nitrogen deprivation-induced lipid accumulationSirikhachornkit A., Suttangkakul A., Vuttipongchaikij S., Juntawong P.2018Scientific Reports
8(1)
20
9Increasing the triacylglycerol content in dunaliella tertiolecta through isolation of starch-deficient mutantsSirikhachornkit A., Vuttipongchaikij S., Suttangkakul A., Yokthongwattana K., Juntawong P., Pokethitiyook P., Pokethitiyook P., Kangvansaichol K., Meetam M., Meetam M.2016Journal of Microbiology and Biotechnology
26(5),pp. 854-866
16
10Effects of sequence and expression of eight anthocyanin biosynthesis genes on floral coloration in four dendrobium hybridsKriangphan N., Vuttipongchaikij S., Kittiwongwattana C., Suttangkakul A., Pinmanee P., Sakulsathaporn A., Sakulsathaporn A., Suwimon R., Suputtitada S., Chanvivattana Y., Apisitwanich S., Apisitwanich S.2015Horticulture Journal
84(1),pp. 83-92
11
11Evaluation of strategies for improving the transgene expression in an oleaginous microalga Scenedesmus acutusSuttangkakul A., Sirikhachornkit A., Juntawong P., Puangtame W., Chomtong T., Srifa S., Sathitnaitham S., Dumrongthawatchai W., Jariyachawalid K., Vuttipongchaikij S.2019BMC Biotechnology
19(1)
9
12Growth modulation effects of CBM2a under the control of AtEXP4 and CaMV35S promoters in Arabidopsis thaliana, Nicotiana tabacum and Eucalyptus camaldulensisKeadtidumrongkul P., Suttangkakul A., Pinmanee P., Pattana K., Kittiwongwattana C., Apisitwanich S., Apisitwanich S., Vuttipongchaikij S.2017Transgenic Research
26(4),pp. 447-463
4
13An efficient method for isolating large quantity and high quality RNA from oleaginous microalgae for transcriptome sequencingSuttangkakul A., Juntawong P., Sirikhachornkit A., Yaisumlee C., Jariyachawalid K., Kangwansaichol K., Apisitwanich S., Vuttipongchaikij S.2016Plant OMICS
9(2),pp. 126-135
1
14RNA editing in the chloroplast of asian palmyra palm (Borassus flabellifer)Sakulsathaporn A., Sakulsathaporn A., Sakulsathaporn A., Wonnapinij P., Suttangkakul A., Apisitwanich S., Apisitwanich S., Apisitwanich S., Vuttipongchaikij S.2019Genetics and Molecular Biology
42(4)
0
15Gel-permeation chromatography–enzyme-linked immunosorbent assay method for systematic mass distribution profiling of plant cell wall matrix polysaccharidesSathitnaitham S., Suttangkakul A., Wonnapinij P., McQueen-Mason S.J., Vuttipongchaikij S.2021Plant Journal
0