Person Image

  Education

  • Dipl.-Ing. Maschinenbau, RWTH Aachen University, เยอรมัน, 2553
  • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.), คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561

  Expertise Cloud

  activated ashactivation of adsorbentsadsorptionanaerobic batch reactorAnaerobic conditionash from biomass power plantefficiencygarbageLife cycle cost assessmentlow cost water treatmentlow-cost adsorbentMarine debrisMethylene Blue adsorptionMicroplasticMicroplasticsPolypropylenewaste utilizationWastewaterwastewater from washing processWastewater treatment plantwater crisiswater pollutionWater Recoverywater supply sludgewater treatmentwatershedwildlife corridorกระบวนการผลิตกระบวนการหมักแบบไร้อากาศก๊าซชีวภาพก๊าซเรือนกระจกก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์การก่อสร้างอุโมงค์การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในก๊าซชีวภาพการกำหนดเป้าหมายบนพื้่นฐานวิทยาศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการใช้ประโยชน์จากตะกอนดินจากกระบวนการผลิตน้ำประปาการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้, การดูดซับ, ไมโครพลาสติก, ขยะพลาสติก, LCAการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งการดูดซับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การดูดซับเมททิลีนบลูการดูดซับสีย้อมการดูดติดผิวการทำงานการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำการประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์การปรับปรุงการดูดซับผิวด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์การผลิตก๊าซชีวภาพการผลิตปิโตรเลียมการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุดูดซับการย่อยสลายการเสื่อมสภาพขยะขยะทะเลขยะลอยเครื่องเติมอากาศโคโรน่าดิสชาร์จชายฝั่งดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตะกอนแขวนลอยตะกอนดินตะกอนประปาถังปฏิกรณ์ไร้อากาศถังปฏิกรแบบแบตช์ทางเชื่อมผืนป่าเทคนิคชีววิทยาโมเลกุลเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวน้ำทิ้งจากการซักผ้าน้ำเสียน้ำเสียชุมชนน้ำเสียโรงอาหารปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชันประสิทธิภาพของตะกอนพลาสติกพอลิเมอร์พอลิสไตรีนพอลิเอทิลีนพืชเศรษฐกิจไทยโพลีโพพิลีนโพลีสไตรีนโพลีเอสเตอร์โฟมภาวะโลกร้อนมลพิษมลภาวะทางน้ำมะรุม วัสดุทางการเกษตร ปรับปรุงคุณภาพน้ำไมโครพลาสติกระบบน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศระบบหมักแบบไร้อากาศเรือเก็บขยะเรือไร้คนขับโรงควบคุมคุณภาพน้ำฤดูฝนโลหะหนักเศษอาหารห่วงโซ่อาหาร

  Interest

  การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้, การดูดซับ, ไมโครพลาสติก, ขยะพลาสติก, LCA

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A comparative life cycle assessment of municipal wastewater treatment plants in Thailand under variable power schemes and effluent management programsPolruang S., Sirivithayapakorn S., Prateep Na Talang R.2018Journal of Cleaner Production
  172,pp. 635-648
  46
  2Environmental impacts and cost-effectiveness of Thailand's centralized municipal wastewater treatment plants with different nutrient removal processesPrateep Na Talang R., Sirivithayapakorn S., Polruang S.2020Journal of Cleaner Production
  256
  19
  3Use of drinking water sludge as adsorbent for H2S gas removal from biogasPolruang S., Banjerdkij P., Sirivittayapakorn S.2017EnvironmentAsia
  10(1),pp. 73-80
  4
  4Life cycle impact assessment and life cycle cost assessment for centralized and decentralized wastewater treatment plants in ThailandPrateep Na Talang R., Sirivithayapakorn S., Polruang S.2022Scientific Reports
  12(1)
  3