Person Image

Administration

Education

 • วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2538
 • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2549
 • วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2559

Expertise Cloud

Analytical modeling methodartificial neural networkAsymmetrical Bridge Converterback-propagationcartesian robotic armCFDcharacteristicsConverter/Inverter Circuit DesignDemand responsefeed-forwardFlux LinkageFree Flow TurbineHealth Indexhidden layerIEIIndustrialMaximum power transferModelMulticarrier PWM techniquesNeutral point clamped multilevel inverteroutput layerPeak demandPhase locked-loopPower Electronics Power Transformerprogrammable logic controllerPulse width modulationRenewable Energy Storageservo motorSimple Staircase Switching Methodswitched reluctance generatorSwitched Reluctance MachinesSwitched Reluctance MotorTotal Harmonic DistortionZero voltage switchingการขับเคลื่อนการทรงตัวการประมวลผลภาพการประมวลผลภาพ โปรแกรมวิชวลเบสิก ไมโครคอนโทรลเลอร์การผสมคลื่นสัญญาณแบบเชิงเลขความถี่การสื่อสารแบบกึ่งสองทิศทางการหล่อลื่นแบบละอองน้ำมัน พีแอลซี หน้าจอสั่งการ ระบบควบคุมตามค่าที่กำหนดกำลังไฟฟ้าแขนกลแขนกลแบบคาร์ทีเซียนความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมความเร็วต่ำกว่าพิกัดความเสี่ยงความเหนี่ยวนำแบบไม่เป็นเชิงเส้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องกึ่งอัตโนมัติเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์เครื่องจักรกลหมุนชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์เครื่องจักรไฟฟ้าชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์เครื่องแยกไขมันออกจากน้ำเครื่องสำรองไฟฟ้าโครงข่ายประสาทเทียมเซนเซอร์วัดความเร่งเชิงมุมเซนเซอร์วัดความเร็วเชิงมุมเซนเซอร์วัดความเอียงเซลล์แสงอาทิตย์เซอร์โวมอเตอร์ดัชนีการกระจายดัชนีคุณภาพดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตัวกรองคาลมานตัวควบคุม dSPACEตัวควบคุม dSPACE DS1202ตัวควบคุมแบบดิจิทัลตัวตรวจจับเฟสแบบเฟสความถี่ตัวตรวจจับเฟสแบบเฟส-ความถี่ตัวประกอบกำลังตัวประมวลผลแบบดิจิตอลเทคนิคการมอดูเลตเทคนิคการมอดูเลตหลายคลื่นพาหะแบบละอองน้ำมันประตูระบายประตูระบายน้ำโปรแกรม MATLAB/Simulinkโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์โปรแกรมวิชวลเบสิคพิกัดของโหลดพีดับเบิ้ลยูเอ็มพีแอลซีฟลายวีลฟลายวีล เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเฟสล็อกลูปมอเตอร์ชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับมุมกระตุ้นไมโครคอนโทรลเลอร์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแรงบิดสเปซเวกเตอร์สภาวะเรโซแนนท์อินเวอร์เตอร์ 7 ระดับชนิดไดโอดแคลมป์อินเวอร์เตอร์โครงสร้างแอคทีฟนิวทรัลพอยท์แคลมป์ไดโอดอินเวอร์เตอร์หลายระดับอินเวอร์เตอร์หลายระดับชนิดไดโอดแคลมป์เอสอาร์จี

Interest

Power Electronics , Converter/Inverter Circuit Design, Renewable Energy Storage, Switched Reluctance Machines

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 5 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
  • ห้อง 23908 ชั้น 9 อาคาร 23
  • ห้องห้องปฏิบัติโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 3 อาคาร2

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 10 โครงการ (ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Capacitor voltage balancing in dc link five-level full-bridge diode-clamped multilevel inverterThongprasri P.2016Indian Journal of Pure and Applied Physics
54(1),pp. 73-80
9
2Analysis and experimental setup of a switched reluctance generator for maximum output powerThongprasri P., Kittiratsatcha S.2014International Review of Electrical Engineering
9(2),pp. 322-331
4
3Optimal excitation angles of a switched reluctance generator for maximum output powerThongprasri P., Kittiratsatcha S.2014Journal of Electrical Engineering and Technology
9(5),pp. 1527-1536
4
4Automatic frequency control of a parallel resonant inverter for an induction furnaceThongprasri P.2014International Review of Electrical Engineering
9(5),pp. 903-912
2
5Output power control of a switched reluctance generator based on flywheel energy storage systemThongprasri P.2015International Review of Electrical Engineering
10(5),pp. 591-598
2
6Investigation of a switched reluctance generator using the voltage pulse width modulation methodThongprasri P.2018International Review of Electrical Engineering
13(2),pp. 89-97
2
7Analysis of control variables to maximize output power for switched reluctance generators in single pulse mode operationThongprasri P., Kittiratsatcha S.2016Applied Computational Electromagnetics Society Journal
31(10),pp. 1208-1220
1
8Analytical method of switching angles for harmonic mitigation at high levels of 3-phase t-type inverterThongprasri P.2019International Review of Electrical Engineering
14(6),pp. 385-397
0