Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2542
  • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
  • วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  Electrical Conversion Machine Power System Analysis integration methods18F4550Ad-hoc networkAir TurbineBang Phra ThailandBuck-Boost ConverterCharger Stationdesign softwareDGADuval Triangle Methodelectric powerElectric Vehicleelectric vehiclesEnergy savingenergy warehouseexperimental testsfluorescentgarbage collecting robotGSM modulehomer gridInverterLEDMicrogridoptimal priceOscillating Water Columnpassenger car detectionpeak shavingPeak Shaving and HOMER Gridperformance evaluationpermanent magnet generatorPIC microcontrollerPIC18F4550Power AutomatePower Loss *** งานจัดกลางเดือนนี้และปลายเดือนนี้ครับ จึงยังไม่มีหน้าปกและสารบัญที่จะส่งให้ได้ครับ ****PowerAppsprincipal component analysisPSCAD SoftwarePV-wind hybrid systemradial fluxRaspberry Pirectangular winding designroad power generatorrobotSIM900Bslotless brushless DC motorsSMD 5050solar cellsolar energysolar tracking systemSolid Oxide Fuel Cell Systemsolid-stateว Tesla transformerวsuitable alternative energyT5T8TensorflowThai character recognitionTransformervehicle license plate recognitionvehicle surveillanceVoltage DropWarehouseWave EnergyWave Energy Converterwind turbinewireless communicationswireless load control deviceกระแสลัดวงจรกายภาพการแจกแจงแบบไวบูลลการตรวจนับผู้โดยสารในรถยนต์ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันการประมวลผลภาพการวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายในนํ้ามันการวิเคราะห์แก๊สที่ละลายอยู่ในน้ามันการวิเคราะห์อัตราล้มเหลวการสำรวจศักยภาพการออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลังสูญเสียเกาะในประเทศไทยความเชื่อถือได้ความเชื่อถือได้ ระบบจำหน่าย กังหันลม เซลล์แสงอาทิตย์เครื่องกลั่น พลังงานสะอาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กชายฝั่งทะเลเซลล์แสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ตัวเลขลำดับความสำคัญตารางความเสี่ยงเทนเซอร์โฟล์วนํ้ามันหม้อแปลงปริญญาบัตรป้ายทะเบียนรถป้ายทะเบียนรถไทยโปรแกรม PSCAD

  Interest

  Power System Analysis, Electrical Conversion Machine

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2558 - ก.พ. 2562 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
  • ต.ค. 2557 - ก.พ. 2558 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 8 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร15
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร24 ตึกคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Power distribution system planning with GIS considerationWattanasophon S., Eua-Arporn B.2009IEEJ Transactions on Power and Energy
  129(8),pp. 984-990
  1
  2Power distribution protection system design with momentary interruption considerationWattanasophon S., Eua-arporn B.2009IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering
  4(6),pp. 736-741
  0
  3A Conversion and Test Results of Slotted to Slotless Brushless DC MotorsSrichiangsa T., Kveeyarn K., Wattanasophon S., Ouitrakul S.2023ITEC Asia-Pacific 2023 - 2023 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific
  0