Expertise Cloud

adventitious rootAvocadobananacovered plantgrowth rategrowth retardantIAAMusaNAAPBZplant productionPlant tissue culturepopulation improvementPP333'Queen'selectionsurvivalsweet cornSWOT analysisvegetative growthvetiver grassกล้วยกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยเศรษฐกิจกล้วยหอมทองกาบปลีกล้วยการเจริญเติบโตการรวบรวมเชื้อพันธุ์การวิเคราะห์ข้อมูลสนิปส์การสำรวจเชื้อพันธุ์การอนุรักษ์ข้าวโพดหวานความงอกของละอองเกสรความสุงต้นความสูงต้นกล้วยความหลากชนิดคัดเลือกพันธุ์ต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยือตัดแต่งกิ่งตัวทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกล้วยน้อยหน่าน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อน้ำตาลซูโครสเบต้าแคโรทีนปรับปรุงพันธุ์แป้งกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50ผลกระทบด้านเศรษฐกิจผลไม้เพื่อสุขภาพผลิใบผสมกับตัวทดสอบผึ้งพัฒนาพันธุ์พันธุกรรมพันธุ์มะม่วงพาโคลบิวทราโซลพืชคลุมดินเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโภชนาการมะขามมะขามเปรี้ยวมะขามหวานมะม่วงมะม่วง, การปรับปรุงพันธุ์, การพัฒนาพันมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมะม่วงอบแห้งแมลงผสมเกสรรวบรวมพันธุ์โรงเรือนเพาะชำฤดูกาลละอองเรณูลักษณะทางกายภาพลักษณะทางการเกษตรลักษณะประจำพันธ์มะม่วงลักษณะประจำพันธุ์ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะประจำพันธุ์ของอะโวคาโดลักษณะประจำพันธุ์มะม่วงลักษณะประจำพันธู์อะโวคาโดไลโคปีนวิตามินซีวิธีการต่อกิ่งวิธีการต่อกิ่งอะโวคาโดวิธีสายพันธุ์ S2เศรษฐกิจสถานีวิจัยสายพันธุ์แท้สารชะลอการเติบโตพืชหญ้าแฝกอะโวกาโดอะโวกาโด ความงอกของละอองเกสร น้ำตาลซูโครสอะโวคาโดอะโวคาโด ตัดแต่งกิ่ง ผลผลิตอะโวคาโด ตัดแต่งกิ่ง ผลิใบ อะโวคาโด, การปรับปรุงพันธุ์อัตราการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้าอับเรณูอาหารและโภชนาการอุณหภูมิ

Interest


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 49 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 36 เรื่อง (เชิงวิชาการ 25 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก