Person Image

  Education

  • Ph.D.(Economics), Clarernont Grduate University , U.S.A.
  • M.A.(Applied Economics), University of Michigan, U.S.A.
  • น.บ., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
  • ศ.บ.(การเงิน การคลังระหว่างประเทศ ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  agricultureaquaculture insuranceArea Yield Index InsuranceBananaCrop insuranceEthiopiaExchange Change Market PresesureMaizemarket strategyMicro-financeMoral hazardsmultinomial logit ModelNatural ResourceNile TilapiaOil Palm IndustryPAHsPoverty poverty assessmentPrice risk managementproduction functionprotected areaRelationship Sustainabilityrelative povertyrice farmingRisk Management ModelshrimpSustainabilitysustainable agricultureSustainable Development Goalsustainable livelihoodThai agricultureTrustUHT Cow’s MilkVietnamwelfareกลยุทธ์แข่งขันกะหล่ำปลีการเงินชุมชนการจัดการความเสี่ยงด้านราคาการติดตามและการบูรณาการการทำนาข้าวการประเมินการเพิ่มผลิตภาพการผลิตการยอมรับการยอมรับของผู้บริโภคการยอมรับของผู้ประกอบการการรับรู้ผู้บริโภคการลงทุนด้านการเกษตรการวางแผนทางการเงินการศึกษาความเป็นไปได้การสูญเสียอาหารการออมของครัวเรือนเกษตรกำไรแก้มลิงหนองเลิงเปือยข้อมูลข้าวข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ราคา ความเคลื่อนไหวข้าวหอมมะลิครัวเรือนความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ต้นทุนการใช้ทรัพยากรภายในประเทศ การผลิตข้าวสารความเต็มใจจ่ายความปลอดภัยความยั่งยืนความยากจนความรู้ทางการเงินโครงสร้างภาคเกษตรชนบทชีวมวลถ่านถ่านคุณภาพสูงทรัพยากรธรรมชาติไทยธุรกิจร้านอาหารปิ้งย่างธุรกิจเสื้อผ้านมวัวแบบยูเอชทีนโยบายรับจำนำ นโยบายประกันรายได้น้ำส้มควันไม้บทบาทของเกษตรพันธสัญญาแบบจำลองแบบจำลองโลจิทประกันภัยพืชผลประเทศจีนปลานิลสดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผลไม้ไทย-จีนผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควันผักคะน้าอินทรีย์พื้นที่สูงภาคการเกษตรมณลเสฉวนมะเขือเทศแบบกินสดมันสำปะหลังมีส่วนร่วมรูปแบบการจัดการความเสี่ยงวิเคราะห์การส่งออกเวียดนามสารก่อมะเร็งอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

  Interest

  Macroeconomics, International Finance, Poverty

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1The impact of age structure on technical efficiency in thai agricultureSaiyut P., Bunyasiri I., Sirisupluxana P., Mahathanaseth I.2019Kasetsart Journal of Social Sciences
   40(3),pp. 539-545
   12
   2Changing age structure and input substitutability in the Thai agricultural sectorSaiyut P., Bunyasiri I., Sirisupluxana P., Mahathanaseth I.2017Kasetsart Journal of Social Sciences
   38(3),pp. 259-263
   4
   3Consumer's behavior and rice attributes for Thai HomMali Rice in Sichuan Province of ChinaBunyasiri I.N., Sirisupluxana P.2018Journal of Business and Retail Management Research
   12(2),pp. 242-252
   3
   4Is Crop Insurance Creating Welfare Gain in North-east China? How to Improve Policy Implementation?Le S., Sanglestsawai S., Bunyasiri I., Suchato R.2019International Journal of Rural Management
   15(2),pp. 185-197
   0
   5Evidence of Moral Hazards in Crop Insurance in Northeast ChinaLe S., Sanglestsawai S., Bunyasiri I.N., Suchato R.2020Southeast Asian Journal of Economics
   8(1),pp. 1-19
   0
   6Investment of rice farming households in Thailand and VietnamLeartlam C., Praneetvatakul S., Bunyasiri I.2021Kasetsart Journal of Social Sciences
   42(1),pp. 1-8
   0
   7A case study of inclusive business model using business model canvas for contract farmingBunyasiri I.N., Chatanavin A.2021International Journal of Entrepreneurship
   25(5)
   0