Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2545
  • วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  AC Single Phase Electromechanical Meteraluminum can endArenaAutomatic kinematic viscometerAverage Total InspectionBall Millbound logisticsBounded variablesBox and Jenkins methodBox-Behnken DesignBox-Behnken Experimental DesignCase-studiesCentral Composite DesignClean roomCleaning ProcessCost MinimizationCost Minimization Covid-19CPMData Analyticsdecision analysisDecision theorydecision under uncertaintiesDefectDefect Reductiondesign of experimentDesign of ExperimentalDesign of ExperimentsDesign Sampling PlanDirect labourdiscrete random capacityDouble exponential smoothing methodDry PigmentDurianElectrical AccuracyEPC Projectepoxy molding compoundErgonomicExpected costsExperimental Designfactorial designFlexible Printed Circuit BoardFMEAForecastingfractional experimentFrozen Poultry Processing ManufacturerFund allocationFunding agenciesfuzzygame theoryGenetic AlgorithmGlass containergraphical - based methodgraphical based methodHead Gimbals Assembly (HGA)Holt-Winters methodIncomingIncoming Inspection Processinfinite programmingInterchangeable Lens's CameraInventory ControlInventory ManagementInvestmentsLagrange mul- tiplierLagrange Multiplierlaser dicingLateral TransshipmentLine balancinglinear fractional programminglinear programmingLinear programming under uncertaintiesMathematical ModelmeanderingMultiple retailersNatural Rubber Latex FoamOptimizationPERTPlasmaprinted circuit board assemblyProject ManagementProject SchedulingpurchasingPurchasing Planninguncertainties on the right hand sidesvoltagevolume resistivityWorking ImprovementWorking Postureกระบวนการกำจัดตะกอนกระบวนการตรวจรับเข้ากระบวนการทำความสะอาดกระบวนการพลาสมาแบบสุญญากาศกระบวนการพิมพ์โลหะบัดกรีกระบวนการอบเทมเปอร์กอนาม็อกแบคทีเรีย การทำความสะอาดการจัดการสินค้าคงคลังการออกแบบการทดลองบรรจุภัณฑ์แก้วแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โรงงานอาหารแปรรูปไก่แช่แข็ง

  Interest

  Statistics

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารเลขที่ 85 หมู่ 9 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 48 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 38 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Engineering, procurement and construction (EPC) project management for reducing cost and time: A case study of petrochemical plantSangroungrai S., Sukchareonpong P., Witchakul S.2018Proceedings of 2018 5th International Conference on Business and Industrial Research: Smart Technology for Next Generation of Information, Engineering, Business and Social Science, ICBIR 2018
  ,pp. 402-406
  4
  2A graphical based method for a class of one-stage bounded variables and single constrained linear programming problemsWitchakul S., Sudasna-na-Ayudthya P., Charnsethikul P., Mathur K.2007American Journal of Applied Sciences
  4(12),pp. 1040-1044
  2
  3A stochastic knapsack problem with continuous random capacityWitchakul S., Ayudhaya P., Charnsethikul P.2008Journal of Mathematics and Statistics
  4(4),pp. 269-276
  2
  4A fast method for a class of one-stage bounded variables and single constrained linear programming problemsWitchakul S., Sudasna-na-Ayudthya P., Charnsethikul P.2007Journal of Interdisciplinary Mathematics
  10(2),pp. 285-303
  2
  5Solving stochastic knapsack problem with discrete random capacityWitchakul S., Sudasna-na-Ayudthya P., Charnsethikul P.200737th International Conference on Computers and Industrial Engineering 2007
  1,pp. 753-762
  1
  6An adaptive special purpose algorithm for a class of two - stage single constrained linear fractional programming problemKetsarapong P., Charnsethikul P., Witchakul S.2013Journal of Interdisciplinary Mathematics
  16(6),pp. 439-456
  1
  7Forecasting and purchasing planning for shelf life-limited spare partsKitti-Udomporn S., Sukchareonpong P., Witchakul S.2018Proceedings of 2018 5th International Conference on Business and Industrial Research: Smart Technology for Next Generation of Information, Engineering, Business and Social Science, ICBIR 2018
  ,pp. 264-269
  1
  8Multifunctional electrode materials based on brochantite for the fabrication of high-stability supercapacitors and dual-mode uric acid/17β-estradiol electrochemical sensorsSupchocksoonthorn P., Witchakul S., Pholauyphon W., Jorn-am T., Janpauk P., Sirisit N., Liang X., Song S., Sangtawesin T., Paoprasert P., Paoprasert P.2023Journal of Power Sources
  587
  1
  9A signalling game for research fund allocation in ThailandDuangsong T., Paoprasert N., Witchakul S., Jaijit S.2023International Journal of Applied Decision Sciences
  16(6),pp. 788-803
  0
  10Measuring the Effect of Family Structure on High-School Students’ Stress and Enthusiasm for Learning Using Tourism-Related QuestionnaireRuksorn P., Witchakul S., Paoprasert N.2024Communications in Computer and Information Science
  1974 CCIS,pp. 315-324
  0