Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535
  • วท.ม.(พันธุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • Ph.D.(Genetics), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2551

  Expertise Cloud

   Growth reduction Net-photosynthetic rate Pigment degradationaromatic coconutChlorophyll a fluorescencecisregulatory elementcluster analysisCoconutCoconut palmCoconut WaterCocos nuciferaDD-PCRDDRT-PCR (differentially display RT-PCR)Differentially Display RT-PCRDNA fingerprintingDNA markersDNA methylationdrought-stressfloral repressorFlowering transitionFlowering-timeFree prolineGA biosynthesis genegene expressionGene FishingGeneFishingGrowthGrowth performanceHeat shock transcription factorHeat stresshybrid ricein silico promoterinduced mutantinsertion/deletioninternal transcribed spacerIon homeostasis . Metabolite-related genes . Proline accumulationmale sterilitymarker-assisted selectionmicoRNA172microRNAmiRNA172Molecular Biomarkernet photosynthetic rateorchidOsmotic stress responseover-representative motifpara rubberPhotoperiodphotoperiod responsive promoterPhotosynthetic abilitiesPhytoestrogenProlineprolong vegeatative growth phasePromoter analysisRAPDRealtime PCRreproductive stageRicesalt stresssalt-stressSCoTShort staturesimple sequence repeatSingle base substitutionspecies verificationspikelet fertilitySSRsSucrose enrichmentsugar qualitiessugarcaneการออกดอกการออกดอก มะพร้าว การเจริญเติบโตทางลำต้นและใบที่ยาวนาน ฮอร์โมนบราสสิโนสเตอรอยดการอออกดอกข้าวข้าว ทนเค็ม การกลายพันธุ์ข้าว ยีนทนเค็ม DD-RT-PCRขาวดอกมะลิ105ข้าวที่มีเรณูเป็นหมันโดยอุณหภูมิเครื่องหมายดีเอ็นเอม การเป็นหมันของเรณูชีวสารสนเทศ ดินเค็มโปรตีน APETALA2พันธุวิศวกรรม epigenetics and small RNA มะพร้าวมะพร้าว การออกดอก Floweting locus Tมะพร้าว เครื่องหมายดีเอ็นเอ อาร์เอพีดี ดัชนีความเหมือนทางพันธุกรรม มะพร้าวน้ำหอมไมโครอาร์เอ็นเอยีน Badh2ยีนความหอมยีนตอบสนองต่อช่วงแสงยีนฟิชชิ่งลิกแนนวิวัฒนาการไวต่อช่วงแสงสตรีวัยทองสภาวะโลกร้อนอ้อยอ้อย การแสดงออกของยีน ทนเค็ม อ้อย ทนเค็ม epigenetics DNA metylation

  Interest

  พันธุวิศวกรรม epigenetics and small RNA , การโคลนยีนและการถ่ายยีนในพืช , การควบคุมและการแสดงออกของยีน , ชีวสารสนเทศ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The nuclear pore protein AtTPR is required for rna homeostasis, flowering time, and auxin signalingJacob Y., Mongkolsiriwatana C., Mongkolsiriwatana C., Veley K., Sang Y., Michaels S.2007Plant Physiology
  144(3),pp. 1383-1390
  73
  2Characterization of GA20ox genes in tall and dwarf types coconut (Cocos nucifera L.)Boonkaew T., Mongkolsiriwatana C., Vongvanrungruang A., Srikulnath K., Peyachoknagul S., Peyachoknagul S.2018Genes and Genomics
  40(7),pp. 735-745
  5
  3True-to-type micropropagated plants of para rubber (Hevea brasiliensis Müll. Arg.) via somatic embryogenesisTISARUM R., SAMPHUMPHUANG T., PROMMEE W., MONGKOLSIRIWATANA C., CHA-UM S.2020Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca
  48(4),pp. 1901-1914
  0
  4Field screening of sugarcane (saccharum spp.) mutant and commercial genotypes for salt toleranceCha-um S., Chantawong S., Mongkolsiriwatana C., Ashraf M., Kirdmanee C.2013Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca
  41(1),pp. 286-293
  6
  5Regulation of some salt defense-related genes in relation to physiological and biochemical changes in three sugarcane genotypes subjected to salt stressPoonsawat W., Theerawitaya C., Suwan T., Mongkolsiriwatana C., Samphumphuang T., Cha-um S., Kirdmanee C.2014Protoplasma
  252(1),pp. 231-243
  7
  6Evaluating sugarcane (Saccharum sp.) cultivars for water deficit tolerance using some key physiological markersCha-Um S., Wangmoon S., Mongkolsiriwatana C., Ashraf M., Kirdmanee C.2012Plant Biotechnology
  29(5),pp. 431-439
  13
  7Molecular Markers and Candidate Genes for Thermo-Sensitive Genic Male Sterile in RiceKhlaimongkhon S., Chakhonkaen S., Pitngam K., Ditthab K., Sangarwut N., Panyawut N., Wasinanon T., Mongkolsiriwatana C., Chunwongse J., Muangprom A., Muangprom A.2019Rice Science
  26(3),pp. 147-156
  4
  8In silico promoter analysis of photoperiod-responsive genes identified by DNA microarray in rice (Oryza sativa L.)Mongkolsiriwatana C., Mongkolsiriwatana C., Pongtongkam P., Peyachoknagul S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(1),pp. 164-177
  18
  9Rna sequencing reveals rice genes involved in male reproductive development under temperature alterationKhlaimongkhon S., Khlaimongkhon S., Chakhonkaen S., Tongmark K., Sangarwut N., Panyawut N., Wasinanon T., Sikaewtung K., Wanchana S., Mongkolsiriwatana C., Chunwonges J., Muangprom A., Muangprom A.2021Plants
  10(4)
  0
  10Single base substitution causing the fragrant phenotype and development of a type-specific marker in aromatic coconut (Cocos nucifera)Vongvanrungruang A., Mongkolsiriwatana C., Boonkaew T., Sawatdichaikul O., Srikulnath K., Peyachoknagul S., Peyachoknagul S.2016Genetics and Molecular Research
  15(3)
  6
  11Screening sugarcane (Saccharum sp.) genotypes for salt tolerance using multivariate cluster analysisCha-um S., Chuencharoen S., Mongkolsiriwatana C., Ashraf M., Kirdmanee C.2012Plant Cell, Tissue and Organ Culture
  110(1),pp. 23-33
  29
  12Spikelet fertility and heat shock transcription factor (Hsf) gene responses to heat stress in tolerant and susceptible rice (Oryza sativa L.) genotypesMalumpong C., Cheabu S., Cheabu S., Mongkolsiriwatana C., Detpittayanan W., Vanavichit A.2019Journal of Agricultural Science
  157(4),pp. 283-299
  5