Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  Chemical Bonding science performance"ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์""แนวคิด"Academic researchaction researchActive leaningcooperating teachercreativity and imagination is not important in construction of scientific knowledge and the recording of scientists is independent of social and cultural factors. The results suggested that science educators should focus on developing science teachers’ understandings of the nature of scienceCultural featureCultural influenceDevelopingeducational contextEducational research programevaluation researchExplicit approachFaculty of Educationfield experiencefield experiencesfield tripfive-year teacher education programGasesgood teaching practicegrade 11 studentsgraduate diploma in teachingGreen ChemistryGuided and Opened InquiryHands-On Learning/ManipulativesHigh School/Introductory ChemistryIndigenous STEM knowledgeIndonesiainformal learningInorganic ChemistryInterbeingInterdisciplinary/MultidisciplinaryKasetsart University Laboratory SchoolknowledgeKoreaLearning Outcomelesson studylesson study in schoolLiving values educationmental modelmental modelsMentormethods courseMicroscale LabMindful consumptionmodel-based learningnature of sciencenature of science and technologyNew Zealandonline professional learning communityOrientations to teaching nature of scienceorientations to teaching scienceOutcome of the progressionPCK for teaching the nature of sciencepedagogical content knowledgepre-service science teacherpre-service teacherprimary teachersProblem solving skillProblem Solving/Decision MakingProcessprocesses that shape the earthprofessional developmentProfessional Development StrategyPSMT projectSchool science learning materialssciencescience curriculumscience educationscience methods courseScience teacherscience teacher educationself-studySTEMSTEM educationstudent teacherstudent teacherssupervisorteacher educationกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงการคิดไตร่ตรองการคิดอย่างมีวิจารณญาณการประเมินโครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนวิทยาศาสตร์โครงสร้างอะตอมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษานิสิตครูวิทยาศาสตร์นิสิตนักศึกษาครูแบบจำลองความคิดแบบจำลองทางความคิดพันธะเคมีวิทยาศาสตร์ศึกษาอาจารย์นิเทศก์ืืnature of science

  Interest

  การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ศึกษา, การสอนเคมี

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 91 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 63 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 34 เรื่อง (เชิงวิชาการ 25 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 9 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The state of field experience management in five-year science teacher education program: A case of observation and Practice in School CourseFaikhamta C., Jantarakantee E., Roadrangka V.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
  31(3),pp. 333-345
  0
  2A Comparison of School Science Curricula of Indonesia, Vietnam, and ThailandIslami R.A.Z.E., Islami R.A.Z.E., Xue S., Sari I.J., Ngan L.H.M., Khwaengmake V., Khan S., Bien N.V., Faikhamta C., Khuyen N.T.T., Prasoplarb T.2022Asia-Pacific Social Science Review
  22(2),pp. 63-82
  0
  3Science education in Thailand: Moving through crisis to opportunityFaikhamta C., Ladachart L.2016Science Education Research and Practice in Asia: Challenges and Opportunities
  ,pp. 197-214
  7
  4Thai cooperating teachers' motivations and challenges in supervising student teachers during their internship programFaikhamta C., Clarke A.2019Kasetsart Journal of Social Sciences
  40(3),pp. 567-573
  4
  5STEM Activities in Determining Stoichiometric Mole Ratios for Secondary-School Chemistry TeachingChonkaew P., Sukhummek B., Faikhamta C.2019Journal of Chemical Education
  96(6),pp. 1182-1186
  5
  6Exploring chemistry content knowledge of pre-service science teachersFaikhamta C., Bunsawansong P., Roadrangka V.2006Kasetsart Journal - Social Sciences
  27(1),pp. 27-38
  0
  7Assessing psychosocial outdoor learning environment of pre-service science teachers through the field trip experiencesRahmawati R.F., Imaduddin M., Haqiqi A.K., Fikri A.A., Fawaida U., Prasetyo D.R., Faikhamta C.2020Participatory Educational Research
  7(2),pp. 135-150
  1
  8Mentors' approach to practicum mentoring in the Spanish and Thai contexts: a two-cohort comparison using the Mentoring Profile InventoryMena J., Mena J., Faikhamta C., Clarke A.2020International Journal of Mentoring and Coaching in Education
  9(2),pp. 169-185
  3
  9Enhancing students’ mental models of chemical equilibrium through argumentation within model-based learningPraisri A., Faikhamta C.2020International Journal of Learning, Teaching and Educational Research
  19(7),pp. 121-142
  0
  10Guidelines for online PLC with a lesson study approach to promote STEM educationKareemee S., Suwannatthachote P., Faikhamta C.2019Journal of Behavioral Science
  14(3),pp. 32-48
  0
  11Development of analytical thinking ability and attitudes towards science learning of grade-11 students through science technology engineering and mathematics (STEM education) in the study of stoichiometryChonkaew P., Sukhummek B., Faikhamta C.2016Chemistry Education Research and Practice
  17(4),pp. 842-861
  22
  12A comparison of science classroom environments between Korea and Thailand with a focus on their cultural featuresChang J., Faikhamta C., Na J., Song J.2018Asia-Pacific Science Education
  4(1)
  6
  13Exploring the relationship of teachers’ attitudes, perceptions, and knowledge towards integrated stemShidiq G.A., Faikhamta C.2020Elementary Education Online
  19(4),pp. 2514-2531
  0
  14Reconnecting self, others and natureWong Y.Y., Faikhamta C.2021Cultural Studies of Science Education
  1
  15A critical difference between the promotion of "Nature of Science" instruction outside and inside ThailandLadachart L., Suttakun L., Faikhamta C.2013Kasetsart Journal - Social Sciences
  34(2),pp. 269-282
  3
  16Bhutanese Students’ Views of Nature of Science: a Case Study of Culturally Rich CountryDas P., Faikhamta C., Punsuvon V.2019Research in Science Education
  49(2),pp. 391-412
  4
  17The Development of In-Service Science Teachers' Understandings of and Orientations to Teaching the Nature of Science within a PCK-Based NOS CourseFaikhamta C.2013Research in Science Education
  43(2),pp. 847-869
  42
  18Trends of competencies in teacher education from 2015 to 2020: A Systematic Review AnalysisShidiq G.A., Promkaew S., Promkaew S., Faikhamta C.2022Kasetsart Journal of Social Sciences
  43(1),pp. 257-264
  1
  19Preface: International Conference of Science Educators and Teachers (ISET) 2018Yuenyong C., Sangpradit T., Chatmaneerungcharoen S., Williams J., Zhang B.H., Park Y.S., Barquilla M.B., Dahsah C., Faikhamta C., Chamrat S., Taylor P.C., Sumida M., Halim L., Teo T.W.2019AIP Conference Proceedings
  2081
  0
  20The influence of educational context on science learning: A cross-national analysis of PISAColl R.K., Dahsah C., Faikhamtac C.2010Research in Science and Technological Education
  28(1),pp. 3-24
  13
  21Current practice, problems and needs of primary teachers for teaching selected science contentBuaraphan K., Faikhamta C., Musikul K.2009Kasetsart Journal - Social Sciences
  30(1),pp. 79-89
  0
  22Good teaching practices in an action research course for promoting pre-service science teachers’ research ability for improving their teaching practicesKetsing J., Faikhamta C., Inoue N.2019Kasetsart Journal of Social Sciences
  40(2),pp. 519-527
  0
  23Fifth year pre-service science teachers' struggles with and learning about teaching science through a-year-long field experienceFaikhamta C.2011Kasetsart Journal - Social Sciences
  32(1),pp. 140-147
  4
  24A Self-Study of a Thai Teacher Educator Developing a Better Understanding of PCK for Teaching about Teaching ScienceFaikhamta C., Clarke A.2013Research in Science Education
  43(3),pp. 955-979
  13
  25Enhancing pedagogical content knowledge for STEM teaching of teacher candidates through lesson studyLertdechapat K., Faikhamta C.2021International Journal for Lesson and Learning Studies
  1
  26Thai pre-service science teachers engaging action research during their fifth year internshipFaikhamta C., Clarke A.2015Asia Pacific Journal of Education
  35(2),pp. 259-273
  9
  27Using the lens of pedagogical content knowledge for teaching the nature of science to portray novice chemistry teachers' transforming NOS in early years of teaching professionSupprakob S., Faikhamta C., Suwanruji P.2016Chemistry Education Research and Practice
  17(4),pp. 1067-1080
  4
  28Erratum to: The Development of In-Service Science Teachers' Understandings of and Orientations to Teaching the Nature of Science within a PCK-Based NOS Course (Res Sci Educ, (2012), 10.1007/s11165-012-9283-4)Faikhamta C.2013Research in Science Education
  43(2),pp. 871
  0
  29Research trends and issues in informal science educationPinthong T., Pinthong T., Faikhamta C.2018AIP Conference Proceedings
  1923
  1
  30Science teacher education in Thailand: A challenging journeyFaikhamta C., Ketsing J., Tanak A., Chamrat S.2018Asia-Pacific Science Education
  4(1)
  9