Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  ABC ClassificationAircraft MaintenanceAircraft Maintenance PlanningAircraft Maintenance SoftwareARLautomotive part companyAverage Run LengthBarrier Filmbranch and bound algorithmbranch and cut algorithmbranch and bound algorithmBranch-and-Bound Algorithmscause and effect diagramCentral composite designControl ChartDecomposition Algorithmdecomposition algorithmsDefect reductiondenim fabricdesign of experimentsDie BondingDisasterDisaster responseDMAICdMEWMADOEelectrodeposition paintingExtreme point ranking methodFacility LocationFacility Location ProblemFacility Location ProblemsFacility LocationFilm Extrusion ProcessFull Factorial DesignHeterogeneous fleetHeterogeneous fleet vehicle routinghumanitarian reliefindividual section machineslead-acid batteryLocation-allocation problemMEWMAmixed integer programmingrectilinear distanceresponse surface methodologySix SigmaSpatial Signed-Ranksulfuric acidtextile manufacturingTransfertransportationการจัดสมดุลสายการผลิตการจัดเส้นทางการขนส่งการจัดเส้นทางการเดินรถการเชื่อมไฟฟ้าแบบอัตโนมัติการเชื่อมโลหะแบบใช้ก๊าซคลุมการเชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุมการซ่อมบำรุงอากาศยานการติดแผ่น Dieการแตกกิ่งและจำกัดขอบเขตการทดลองแบบแฟคทอเรียลการบรรเทาทุกข์การประเมินความเสี่ยงการปรับปรุงผังกระบวนการการปิดผนึกกระป๋องการลดของเสียการเลือกตำแหน่งที่ตั้งการวางแบบแผนการตัดแผ่นไม้การวางแผนการซ่อมบำรุงการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาการหาความเหมาะสมเชิงดิสครีสการออกแบบการทดลองการออกแบบการทดลองแฟคทอเรียลเต็มรูปคู่มือการผูกรัดวัสดุอุปกรณ์จัดสมดุลสายการผลิตซิกส์ซิกมาท่อยางเชื้อเพลิงเทคนิคการจำลองสถานการณ์เทคนิคการวิจัยดำเนินการแบริเออร์ฟิล์มประสิทธิภาพสายการผลิตปัญหาการตัดแบบ 2 มิติปัญหาการเลือกตำแหน่งของสถานที่ให้บริการปัญหาการเลือกที่ตั้งโรงงานโปรแกรมการซ่อมบำรุงฟองอากาศบริเวณแนวเชือ มฟิล์มพลาสติกภัยพิบัติมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปวิธีการแตกกิ่งและการตัดวิธีการหาค าตอบที่ดีที่สุดวิธีการหาคำตอบที่ดีที่สุดวิธีการอบอ่อนจำลองวิธีคอมโซลวิธีพื้นผิวตอบสนองวิธีฮิวริสติกสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมเหล็กกล้าไร้สนิมออกแบบผังสายการผลิตโอเพ่นโซลเวอร์

  Interest

  การหาความเหมาะสมเชิงดิสครีส, ปัญหาการเลือกที่ตั้งโรงงาน

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1An application of quality cost analysis as a tool for quality managementSinghtaun C., Hattayanon R.2017International Journal of Productivity and Quality Management
  22(2),pp. 205-222
  4
  2Modern multivariate control chart using spatial signed rank for non-normal processHaanchumpol T., Sudasna-na-Ayudthya P., Singhtaun C.2020Engineering Science and Technology, an International Journal
  23(4),pp. 859-869
  3
  3Comparison of exact algorithms for rectilinear distance single-source capacitated multi-facility Weber ProblemsSinghtaun C., Charnsethikul P.2010Journal of Computer Science
  6(2),pp. 112-116
  2
  4Efficient heuristics for single-source capacitated multifacility weber problemsSinghtaun C., Charnsethikul P.200838th International Conference on Computers and Industrial Engineering 2008
  1,pp. 35-40
  2
  5Applications of parallel computing for facility location-transportation problems for disaster responseSinghtaun C., Natsupakpong S.2015Journal of Computer Science
  11(4),pp. 612-620
  1
  6An application of production scheduling problems with sequence-dependent setup time in a glass bottle forming processSinghtaun C., Nutchaphan T.2019ACM International Conference Proceeding Series
  ,pp. 98-103
  1
  7A Comparison of parallel branch and bound algorithms for location-transportation problems in humanitarian reliefSinghtaun C., Natsupakpong S.2017International Journal of GEOMATE
  12(33),pp. 38-44
  0
  8Pump Scheduling for Water Supply Production using Mathematical ProgrammingSinghtaun C., Rungraksa W.2020ACM International Conference Proceeding Series
  ,pp. 261-265
  0
  9An application of quality cost analysis as a tool for quality managementSinghtaun C., Hattayanon R.2017International Journal of Productivity and Quality Management
  22(2),pp. 205-222
  0
  10Determining the appropriate setting of lead-acid battery plate coating with sulfuric acid via response surface methodologySinghtaun C., Viteejongjaroen N.2018International Journal of Smart Grid and Clean Energy
  7(2),pp. 109-116
  0
  11Modified multivariate control chart using spatial signs and ranks for monitoring process mean: A case of t-distributionHaanchumpol T., Sudasna-na-Ayudthya P., Singhtaun C.2019Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
  2019(MAR),pp. 1415-1427
  0