Person Image

  Education

  • วท.ด.(วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545
  • วท.บ.(วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  Absorbent materialAdsorptionalkaline hydrolysisbleachingBlended fabricblended filmscelluloseChitosanCMCCottonCotton fabricsDisperse dyeDyeingFabric propertiesfinishingHydrogelkineticknitted fabricnanotechnologyNatural dyePLA/cotton blendpolyesterpretreatmentPrintingRayonReaction rateReactive dyereactive-disperseregenerated celluloseresisting agentrice bransaltself cleaningSilk FibroinsulphatoethylsulphoneSweet bambootamarind seedTamarind-seed testaTitanium dioxideUV protectionWater uptakeWater-extracted substanceYarnกระบวนการย้อม (dyeing process)กระบวนการรีดักชันเคลียร์กลิ่นตกค้าง (odor retention)การตกแต่งสำเร็จ (Finishing)การบำบัดน้ำเสียการพัฒนาผลิตภัณฑ์เด็กสมองพิการไทเทเนียมไดออกไซด์ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีรูพรุนเนวัตกรรมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Innovative Textile Products)นวัตกรรมไหมไทยบัวแดงประเทศไทย 4.0ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายผ้าผสมผ้าฝ้ายผ้าฝ้าย (cotton)ผ้าพอลิแล็คติกแอซิดผ้าพอลิเอสเทอร์ฝ้ายฝ้าย (cotton)พอลิแลคติกแอซิดพอลิแล็คติกแอซิดพอลิเอสเตอร์พอลิเอสเตอร์ (Polyester)เมล็ดมะขามย้อมสีธรรมชาติเยื่อหุ้มเมล็ดมะขามเยื่อหุ้มเมล็ดมะขามระบบการผลิตเรนอนเหลือทิ้ง (Rayon Residue)เรยอนเหลือทิ้งวัสดุดูดซับวัสดุดูดซับ (Absorbent Material)วัสดุดูดซับต้นทุนต่ำวัสดุดูแลบาดแผลเศรษฐกิจท้องถิ่นสารฟอกขาวสิ่งทอสิ่งทอทางการแพทย์สิ่งทอที่มีสมบัติพิเศษสีดิสเพิร์สสีดีสเพิร์ส (disperse dye)สีธรรมชาติสีรีแอคทีฟสีรีแอคทีฟ-ดิสเพิร์สสีแอซิคเส้นใยกล้วยเส้นใยผสมไหมอนุภาคขนาดนาโนเมตรอัลตราซาวด์ (ultrasound)ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไฮโดรเจล

  Interest

  การใช้สารเคมี และเอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้า

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
   • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Scouring cotton fabric by water-extracted substance from soap nut fruits and licoriceNoochuay A., Sae-Bae P., Kumphai P., Suangtho S.2014Applied Mechanics and Materials
   535,pp. 768-771
   1
   2Preparation of tamarind-seed thickener for pigment printing on cottonTepparin S., Sae-Be P., Suesat J., Chumrum S.2011Advanced Materials Research
   233-235,pp. 1388-1391
   10
   3Preparation and characterization of the blended film from silk fibroin and regenerated cellulose fiber residueSaikhao L., Saikhao L., Suwanruji P., Suesat J., Sae-Be P.2011Advanced Materials Research
   332-334,pp. 1666-1669
   2
   4Effect of pretreatment and dyeing processes on the physical properties of poly (lactic acid)/cotton blended fabricSuesat J., Sae-Be P., Suwanruji P.2012Advanced Materials Research
   486,pp. 253-259
   9
   5Utilization of spent coffee ground oil in eco-friendly scouring and reactive dyeing processes for cottonSeemork K., Setthayanond J., Suwanruji P., Tooptompong P.2020Materials Science Forum
   1005 MSF,pp. 85-92
   1
   6Development of dyeing process for sulphatoethylsulphone reactive-disperse dye on natural and synthetic fibersPukngam J., Tooptompong P., Setthayanond J., Hansakulwat P.2020Materials Science Forum
   1005 MSF,pp. 116-122
   0
   7Chitosan as a thickener for direct printing of natural dye on cotton fabricChoomchit J., Suesat J., Sae-Be P.2013Advanced Materials Research
   610-613,pp. 3394-3397
   5
   8Toddy palm (Borassus Flabellifer) fruit fibre bundles as reinforcement in polylactide (PLA) composites: An overview about fibre and composite characteristicsGraupner N., Graupner N., Narkpiban K., Narkpiban K., Poonsawat T., Tooptompong P., Müssig J., Müssig J.2019Journal of Renewable Materials
   7(8),pp. 693-711
   7
   9Development of adsorbent material from tamarind-seed testa for reactive dye adsorptionChaiyapongputti P., Sae-Bae P., Setthayanond J., Munsuwan P.2014Applied Mechanics and Materials
   535,pp. 650-653
   1
   10Influence of MCT-β-cyclodextrin treatment on strength, reactive dyeing and third-hand cigarette smoke odor release properties of cotton fabricSetthayanond J., Sodsangchan C., Suwanruji P., Tooptompong P., Avinc O.2017Cellulose
   24(11),pp. 5233-5250
   9
   11Analysis of the products from enzymatic scouring of cottonSae-Be P., Sangwatanaroj U., Punnapayak H.2007Biotechnology Journal
   2(3),pp. 316-325
   11
   12Chromium (VI) adsorption study using bio-adsorbent material derived from tamarind-seed testaSetthayanond J., Sae-Bae P., Chaiyapongputti P., Lim P.2017Key Engineering Materials
   723 KEM,pp. 534-539
   1
   13Kinetic analysis of alkaline extraction on sweet-bamboo leavesSae-Be P., Suesat J., Chumrum S.2011Advanced Materials Research
   332-334,pp. 467-470
   0
   14Investigation of UV protection, self-cleaning and dyeing properties of nano TiO2-treated poly(lactic acid) fabricTungtriratanakul S., Setthayanond J., Avinc O., Suwanruji P., Sae-Bae P.2016Asian Journal of Chemistry
   28(11),pp. 2398-2402
   0
   15Effect of chitosan and turmeric dye on ultraviolet protection properties of polyester fabricSriumaoum V., Sodsangchan C., Setthayanond J., Suwanruji P., Sae-Bae P.2014Applied Mechanics and Materials
   535,pp. 658-661
   5
   16Development of thickener and resisting agent based on glutinous rice flour for pigment printing on cottonSae-Bae P., Setthayanond J., Tuntariyanond P., Srirattanophas C.2014WIT Transactions on Engineering Sciences
   87,pp. 319-330
   0
   17Study of energy-saving dyeing process for poly(lactic acid) fabricSiriphet B., Setthayanond J., Suwanruji P., Sae-Bae P.2014Applied Mechanics and Materials
   535,pp. 110-113
   3
   18Application of sulphatoethylsulphone reactive-disperse dye on PLA and cotton fabricsHansakulwat P., Sae-Bae P., Setthayanond J., Na Phatthalung I.2014Applied Mechanics and Materials
   535,pp. 641-644
   5
   19Effect of water and chemical retting on properties of hemp fibre and hybrid Hemp/cotton spun yarnPoonsawat T., Sae-Bae P., Bunphami M., Wetchaiyoc T., Jatamaneerat P.2016Journal of Engineering and Applied Sciences
   11(9),pp. 1991-1995
   1
   20Optimization of salt-free reactive dyeing process for cotton with coconut oil/water dual-phase dyeing systemSEEMORK K., SETTHAYANOND J., SUWANRUJI P., TOOPTOMPONG P.2021Asian Journal of Chemistry
   33(9),pp. 2099-2104
   0