Person Image

  Education

  • M.Eng. (Agricultural Engineering), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  Bio-fertilizerclassi?cationclassificationCompostcontaminationDurianEmpirical approachfiber contentfish powderformic acidGABA-ricegerminationhyperspectral imagingMangoMaturityMBTMung beanNear infraredNear infrared spectroscopynear-infrared spectroscopyNIRNIR-HSIOkra, Grading Machine, sizingpara rubber sheetPartial least squares regression analysisphysical propertiesPLSR ModelShrimp powdersingle kernelSoluble solids contentspectral imaging techniquesugarcane stalkssulfuric acidTuna powderกรดซัลฟิวริกกรดฟอร์มิกกระเจี๊ยบเขียวกะเทาะ ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก เครื่องเพาะข้าวกล้องงอก กึ่งอัตโนมัติกะลามะพร้าวการคัดแยกการคัดแยกคุณภาพการเพาะงอกการวิเคราะห์ภาพสเปกตรัมการหมักการอบแห้งการอบแห้งสุญญากาศกุ้งผงข้าวกล้องงอกข้าวกล้องงอก เครื่องเพาะข้าวกล้องงอก ข้าวกล้องข้าวเปลือกความบริบูรณ์คัดขนาดเครื่องกะเทาะเครื่องกะเทาะข้าวกล้องเครื่องจักรกลเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเพาะข้าวกล้องงอกเครื่องโรยปุ๋ยเครื่องโรยปุ่ยอินทรีย์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเครื่องอบแห้งชุดกลไกจับลูกมะพร้าวชุดเก็บใบอ้อยถั่วเขียวท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้เทคโนโลยีการอบแห้งน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ประหยัดพลังงานปลาผงปั๊มความร้อนปาล์มน้ำมัน ระบบควบคุมไฮดรอลิก ทะลาย ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ใบอ้อยเผาใบอ้อยมะพร้าวคั้นกะทิมะม่วงแช่อิ่มเมล็ดถั่วเขียวเมล็ดพันธุ์พืชผักยางพาราแผ่นรมควันรถเกี่ยวนวดข้าวแรงเหวี่ยงวาล์วกันกลับสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามสารก่อภูมิแพ้อบแห้งแช่แข็งออกแบบอ้อยตออินทรีย์วัตถุในดินอินฟราเรดย่านใกล้

  Interest

  เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว, เทคโนโลยีการอบแห้ง, เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้

  Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)