Person Image

  Education

  • M.Eng. (Agricultural Engineering), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  Acoustic responseBio-fertilizerclassi?cationclassificationCompostDurianEmpirical approachfiber contentformic acidGABA-ricegerminationhyperspectral imagingMangomaturityMBTMung beanNear infraredNear infrared spectroscopynear-infrared spectroscopyNIR-HSIOkra, Grading Machine, sizingpara rubber sheetPartial least squares regression analysisphysical propertiesPLSR Modelred-fleshed pomeloShrimp powdersingle kernelSoluble solids contentspectral imaging techniquesugarcane stalkssulfuric acidTuna powdervisible reflectanceกรดซัลฟิวริกกรดฟอร์มิกกระเจี๊ยบเขียวกะเทาะ ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก เครื่องเพาะข้าวกล้องงอก กึ่งอัตโนมัติกะลามะพร้าวการคัดแยกการคัดแยกคุณภาพการเพาะงอกการวิเคราะห์ภาพสเปกตรัมการหมักการอบแห้งการอบแห้งสุญญากาศกุ้งผงขัดและทำความสะอาดข้าวกล้องงอกข้าวกล้องงอก เครื่องเพาะข้าวกล้องงอก ข้าวกล้องข้าวเปลือกความบริบูรณ์คัดขนาดเครื่องกะเทาะเครื่องกะเทาะข้าวกล้องเครื่องจักรกลเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเพาะข้าวกล้องงอกเครื่องโรยปุ๋ยเครื่องโรยปุ่ยอินทรีย์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเครื่องอบแห้งชุดกลไกจับลูกมะพร้าวชุดเก็บใบอ้อยถั่วเขียวท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้เทคโนโลยีการอบแห้งน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ประหยัดพลังงานปลาผงปั๊มความร้อนปาล์มน้ำมัน ระบบควบคุมไฮดรอลิก ทะลาย ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ใบอ้อยเผาใบอ้อยมะพร้าวคั้นกะทิมะม่วงแช่อิ่มมะละกอเมล็ดถั่วเขียวเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์พืชผักยางพาราแผ่นรมควันเยื่อหุ้มเมล็ดรถเกี่ยวนวดข้าวแรงเหวี่ยงวาล์วกันกลับสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามสารก่อภูมิแพ้อบแห้งแช่แข็งออกแบบอ้อยตออินทรีย์วัตถุในดินอินฟราเรดย่านใกล้

  Interest

  เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว, เทคโนโลยีการอบแห้ง, เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 2 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 4.98 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 7214 ชั้น 2 อาคาร7 พัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Empirical reduction of rind effect on rind and flesh absorbance for evaluation of durian maturity using near infrared spectroscopyPhuangsombut K., Phuangsombut A., Talabnark A., Terdwongworakul A.2018Postharvest Biology and Technology
  142,pp. 55-59
  10
  2Nondestructive classification of mung bean seeds by single kernel near-infrared spectroscopyPhuangsombut K., Suttiwijitpukdee N., Terdwongworakul A.2017Journal of Innovative Optical Health Sciences
  10(3)
  6
  3Near-infrared hyperspectral imaging for classification of mung bean seedsPhuangsombut K., Ma T., Inagaki T., Tsuchikawa S., Terdwongworakul A.2018International Journal of Food Properties
  21(1),pp. 799-807
  4
  4Evaluation of near infrared hyperspectral imaging for detection of tuna powder contaminated with shrimp powderNonthawong K., Phiriyangkul P., Terdwongworakul A., Phuangsombut K.2019IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  301(1)
  1
  5Combination of visible reflectance and acoustic response to improve non-destructive assessment of maturity and indirect prediction of internal quality of red-fleshed pomeloPhuangsombut K., Phuangsombut A., Terdwongworakul A.2020International Journal of Food Science and Technology
  1
  6Classification of adulterated Para rubber sheet using a near infrared hyperspectral imaging system: A comparison between reflectance and transflectance modesSiano D.B., Siano D.B., Abdullakasim W., Terdwongworakul A., Phuangsombut K.2021Sensing and Bio-Sensing Research
  33
  0
  7Detection of dry rubber content in rubber cup lumps using electrical impedance spectroscopyPhuangsombut K., Phuangsombut A., Terdwongworakul A.2020Indian Journal of Agricultural Sciences
  90(4),pp. 832-834
  0
  8Empirical approach to improve the prediction of soluble solids content in mango using near-infrared spectroscopyPhuangsombut K., Phuangsombut A., Terdwongworakul A.2020International Food Research Journal
  27(2),pp. 217-223
  0