Person Image

  Education

  • Ph.D. วิศวกรรมอุตสาหการ, The Ohio State University, United States of America

  Expertise Cloud

  Carbon black suspensionsDesign of ExperimentsInjection MoldingIn-mold coatingIntegrated Circuits (ICs)Jet platingMaintenance ManagementMaterial Grade ChangesMaterial gradesMeasuring pointsMetal analysisMetal stampingmicroflowMultiwall Carbon NanotubesNatural fiber-cement compositesNatural Gas CompressorNavier’s slip functionNon Repeatable Run OutOptimal ConditionOptimal material proportionว Design of mixture experimentsOptimizationPiercingPlastic Injection MoldingPolarized LensesPolymer NanocompositesPosition Error SignalPrediction of Tool LifePreventive MaintenanceProcess simulationsProduction lineProfile sheet roof tilesReliability AnalysisResponse Surface MethodologyResponse Surface Methodology (RSM)RheologyRubber ExtrusionSheet metalSheet Metal Stamping ProcessSidewall Tire MoldsSlip flowSocial sciences computingSpringback predictionStatistical Analysis Steel IndustryStrength testingTail floatingTrack MisregistrationTwo-level Factorial DesignWarpageกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกกระบวนการฉีดขึ้นรูปยางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนท์การวิเคราะห์ทางสถิติของแบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพความเสียหายการวิเคราะห์หลายตัวแปรการสั่งซื้อแบบประหยัดการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์การสึกกร่อนการออกแบบการทดลองการออกแบบแผนการทดลองแบบสปลิตพล็อตการออกแบบสปลิตสปลิตพลอตของเสียประเภทรุพรุนหดตัวความสูงของโลหะบัดกรีคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติโครเมียมคาร์ไบด์-นิเกิลโครเมียมเจเนติกอัลกอริทึมชิ้นงานฉีดขึ้นรูปพลาสติกชุดเกียร์ส่งกาลังต้นแบบผลิตหมอนตรวจจับวัตถุที่นอนยางพาราแบบใหม่เทคนิคระเบียบวิธีวิกฤตนวัตกรรมสูตรน้ำยางแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมใบเลื่อยพลาสติกพลาสติกชีวภาพพัฒนากระบวนการผลิตแฟคทอเรียลเต็มรูปเมตริกซ์ความสัมพันธ์แม่พิมพ์ฉีดแบบทางวิ่งร้อนโมลโฟลยางรองแท่นเครื่องรอบเวลาระบบปั๊มน้ำในหม้อไอน้ำความดันสูงโรงไฟฟ้าล้ออลูมิเนียมอัลลอยเลนส์ในโคมไฟท้ายรถยนต์วัฏจักรการออกแบบวัสดุนาโนคอมโพสิตวิธีการพื้นผิวผลตอบสนองวิธีทากูชิวิศวกรรมวิศวกรรมซ่อมบำรุงเวเฟอร์เวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียของเครื่องจักรอัญมณี

  Interest

  กระบวนการผลิต, การออกแบบการทดลอง, วิศวกรรมซ่อมบำรุง

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 8,000.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 9 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 6.02 ล้านบาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)