Person Image

  Education

  • สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • Doctor of Philosophy (Population Medicine), the University of Minnesota, USA, 2559

  Expertise Cloud

  AgecordycepinCordyceps militarisdairy cowDiversitydry matter intakeEstrusfattening cattlefeedlotfeedlot performancefemale pigsFirst-matinggas productiongene segmentsGiltgrowthgut healthheat stressHolstein steerhost specieshypo-prolificacyIn situ degradabilityin vitro digestibilityinflammatorylamenessLifetimemeat qualitymeat quality and cattleNapier hayneutral detergent fibernutraceuticalsoxidative statusoxidative stresspalm oilPerformancephylogenetic analysispineapple stemPineapple stem starchpollinatorprediction modelproductivityrain precipitationrelative humidityRepeat-breedingreproductive performancerice strawrisk factorsrotavirus B virusRotavirus CRotavirusesrumen bacteriarumen ecologyRumen fermentationSowsowsstarchstarch from pineapple stemsstresssuckling pigletSwine Health, Production and Economicstemperaturewhole genome sequencingyieldการจัดการสุขภาพและภูมิคุ้มกันวิทยาสัตว์การอักเสบไก่เนื้อความเครียดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันความชื้นสัมพัทธ์คุณภาพเนื้อและโคจุลพยาธิตลอดช่วงชีวิตนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนเนื้อไก่เนื้อโคเนื้อสุกรประสิทธิภาพประสิทธิภาพการผลิตปริมาณน้ำฝนเป็นสัดแป้งจากลำต้นสับปะรดผสมครั้งแรกโภชนบำบัดมหกายวิภาคมะพร้าวน้ำหอมแมลงช่วยผสมเกสรแม่สุกรยีนเอมเอกซ์จีทีพีเอสลักษณะซากลักษณะทางสภาพอากาศสมการทำนายสมรรถภาพการขุนสุกรสาวสุกรสาวทดแทนสุขภาพทางเดินอาหารหวัดนกอายุอาหารสุกรอุณหภูมิ

  Interest

  การจัดการสุขภาพและภูมิคุ้มกันวิทยาสัตว์, Swine Health, Production and Economics, Bayesian Statistics, Epidemiology and Statistical Genetics

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1A model to investigate the optimal seeder-to-naïve ratio for successful natural Mycoplasma hyopneumoniae gilt exposure prior to entering the breeding herdRoos L.R., Fano E., Homwong N., Payne B., Pieters M.2016Veterinary Microbiology
   184,pp. 51-58
   22
   2Effects of concentrate levels and pineapple stem on growth performance, carcass and meat quality of dairy steersPintadis S., Boonsaen P., Hattakum C., Homwong N., Sawanon S.2020Tropical Animal Health and Production
   52(4),pp. 1911-1917
   4
   3Effects of prepartum roughage neutral detergent fiber levels on periparturient dry matter intake, metabolism, and lactation in heat-stressed dairy cowsKanjanapruthipong J., Homwong N., Buatong N.2010Journal of Dairy Science
   93(6),pp. 2589-2597
   9
   4Whole genome classification and phylogenetic analyses of rotavirus B strains from the United StatesShepherd F.K., Herrera-Ibata D.M., Porter E., Homwong N., Hesse R., Bai J., Marthaler D.G.2018Pathogens
   7(2)
   7
   5Effect of pineapple stem starch feeding on rumen microbial fermentation, blood lipid profile, and growth performance of fattening cattleKhongpradit A., Boonsaen P., Homwong N., Suzuki Y., Koike S., Sawanon S., Kobayashi Y.2020Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho
   91(1),pp. e13459
   3
   6Rapid detection and high occurrence of porcine rotavirus A, B, and C by RT-qPCR in diagnostic samplesMarthaler D., Homwong N., Rossow K., Culhane M., Goyal S., Collins J., Matthijnssens J., Ciarlet M.2014Journal of Virological Methods
   209,pp. 30-34
   56
   7Characterization and evolution of porcine deltacoronavirus in the United StatesHomwong N., Jarvis M.C., Lam H.C., Diaz A., Rovira A., Nelson M., Marthaler D.2016Preventive Veterinary Medicine
   123,pp. 168-174
   35
   8Three-level mixed-effects logistic regression analysis reveals complex epidemiology of swine rotaviruses in diagnostic samples from North AmericaHomwong N., Homwong N., Diaz A., Rossow S., Ciarlet M., Marthaler D.2016PLoS ONE
   11(5)
   10