Person Image

  Education

  • ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร) , มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย

  Expertise Cloud

  ArrheniuscoatingCoffeeconsumer preferenceCool chainDurian cv. MonthongEmotionEndophytic funguse-noseflourhot airKinetic reactionMicrowaveOsmotic dehydrationPackagingPalm oilPapayaphysical propertiespreference mappingpretreatmentStorage lifestructural equation model (SEM)structural equation modelingsweet peppersyneresistamarind kernel powdertemperature Temperature fluctuationThai jasmine riceThawingTime-Temperature IndicatorUmami tasteurianvacuumแก่นตะวันแก้วมังกรไก่ทอดขนมขบเคี้ยวข้าวข้าวโพดข้าวหอมมะลิความแก่อ่อนความแก่-อ่อนความเข้มที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาความชอบของผู้บริโภคความแน่นเนื้อความสามารถในการแข่งขันคุณภาพการผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจิงจูฉ่ายสำหรับผู้สูงอายุจิ้งหรีดเชื้อก่อโรคเชื้อราเชื้อราดินเชื้อราเอนโดไฟท์แผนภาพความชอบพรีไบโอติกพฤติกรรมผู้บริโภค Jellyพัฒนาผลิตภัณฑ์ไพลฟอกสีฟองเต้าหู้มะพร้าวมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้มะละกอตัดแต่งพร้อมบริโภคมังคุดมันฝรั่งเมืองนวัตกรรมไมโครเวฟเยลลี่ใยอาหารระยะเวลาในการรักษาโรคกาบใบแห้งโรคใบไหม้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEsสถาบันศึกษาสภาพปลอดเชื้อสมุนไพรสาร 1–methylcyclopropeneสารเคลือบสารแบคเทอริโอซินสารสกัดจากข่อยไส้กรอกเปรี้ยวหัวเชื้อแหล่งปลูกอบกรอบอบเชยอบแห้งอาหารอาหาร primary GMP ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารกินเล่นสุนัขอาหารเลี้ยงเชื้ออินูลินอุณหภูมิ อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องเอทีลีน

  Interest

  Product development, Postharvest Technology, Consumer Research, Multivariate Analysis

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 48 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 34 เรื่อง (เชิงวิชาการ 31 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 10 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Characterization of microwave vacuum-dried durian chipsBai-Ngew S., Therdthai N., Dhamvithee P.2011Journal of Food Engineering
  104(1),pp. 114-122
  68
  2Oil Coating Affects Internal Quality and Sensory Acceptance of Selected Attributes of Raw Eggs during StorageNongtaodum S., Jangchud A., Jangchud K., Dhamvithee P., No H., Prinyawiwatkul W.2013Journal of Food Science
  78(2)
  24
  3Characterisation of osmotically dehydrated papaya with further hot air drying and microwave vacuum dryingNimmanpipug N., Therdthai N., Dhamvithee P.2013International Journal of Food Science and Technology
  48(6),pp. 1193-1200
  21
  4New product development in Thai agro-industry: Explaining the rates of innovation and success in innovationDhamvithee P., Shankar B., Jangchud A., Wuttijumnong P.2005International Food and Agribusiness Management Review
  8(3),pp. 1-20
  19
  5A study of the effect of the drying process on the composition and physicochemical properties of flours obtained from durian fruits of two ripening stagesBai-Ngew S., Therdthai N., Dhamvithee P., Zhou W.2014International Journal of Food Science and Technology
  49(1),pp. 230-237
  12
  6Effect of microwave vacuum drying and hot air drying on the physicochemical properties of durian flourBai-Ngew S., Therdthai N., Dhamvithee P., Zhou W.2015International Journal of Food Science and Technology
  50(2),pp. 305-312
  10
  7By-product of tropical vermicelli waste as a novel alternative feedstuff in broiler dietsRungcharoen P., Therdthai N., Dhamvithee P., Attamangkune S., Ruangpanit Y., Ferket P., Amornthewaphat N.2013Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  26(12),pp. 1732-1741
  1
  8Influences of different freezing and thawing methods on the physico-chemical, flavor, and sensory properties of durian puree (cv. Monthong)Pupan N., Dhamvithee P., Jangchud A., Boonbumrung S.2018Journal of Food Processing and Preservation
  42(7)
  1
  9Development of an emotion lexicon and its application in demographic characteristics and behavior of coffee consumers in ThailandLeesuksawat W., Jangchud A., Jangchud K., Dhamvithee P., Prinyawiwatkul W.2019Agriculture and Natural Resources
  53(5),pp. 544-553
  0
  10Kinetic modelling for optimal packaging and storage of sweet cherriesMawson A., Ounsuvan P., Dhamvithee P.2010Acta Horticulturae
  858,pp. 185-190
  0