Person Image

  Education

  • ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร) , มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย

  Expertise Cloud

  Arrheniuscoatingconsumer preferenceCool chainDurian cv. Monthonge-noseflourhot airKinetic reactionmicrowaveosmotic dehydrationPackagingpreference mappingpretreatmentStorage lifevacuumvacuum fryingviscosityvolatile compoundsVolatiles compoundsกานพลูการควบคุมด้วยชีววิธีการควบคุมโรคพืชการทดสอบประสิทธิภาพการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียการสำรวจผู้บริโภคการหมักอาหารกำลังคนแก่นตะวันแก้วมังกรไก่ทอดขนมขบเคี้ยวข้าวข้าวโพดข้าวหอมมะลิความแก่อ่อนความแก่-อ่อนความเข้มที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาความชอบของผู้บริโภคความแน่นเนื้อความสามารถในการแข่งขันคุณภาพการผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจิงจูฉ่ายสำหรับผู้สูงอายุจิ้งหรีดเชื้อก่อโรคเชื้อราเชื้อราดินเชื้อราเอนโดไฟท์เชื้อสาเหตุโรคพืชทอดแบบสุญญากาศทุเรียนแผนภาพความชอบพรีไบโอติกพฤติกรรมผู้บริโภค Jellyพัฒนาผลิตภัณฑ์ไพลฟอกสีฟองเต้าหู้มะพร้าวมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้มะละกอตัดแต่งพร้อมบริโภคมังคุดมันฝรั่งเมืองนวัตกรรมไมโครเวฟเยลลี่ใยอาหารระยะเวลาในการรักษาโรคกาบใบแห้งโรคใบไหม้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEsสถาบันศึกษาสภาพปลอดเชื้อสมุนไพรสาร 1–methylcyclopropeneสารเคลือบสารแบคเทอริโอซินสารสกัดจากข่อยไส้กรอกเปรี้ยวหัวเชื้อแหล่งปลูกอบกรอบอบเชยอบแห้งอาหารอาหาร primary GMP ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารกินเล่นสุนัขอาหารเลี้ยงเชื้ออินูลินอุณหภูมิ อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องเอทีลีน

  Interest

  Product development, Postharvest Technology, Consumer Research, Multivariate Analysis

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 47 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 34 เรื่อง (เชิงวิชาการ 31 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 10 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)