Person Image

  Education

  • วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • ปร.ด(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560

  Expertise Cloud

  - เห็ดทะเลalgaealgalalgal propagationAmphiprionAnatomyAnemonefishAnemonefish, AstaxathinAntozoaB. apollonB. simplexBarcoding gapbettaBetta splendensBiobankBiodiversitybioresourceBioresourcesbubblenesting fighting fishcarbon sequestrationCITESCnidarianCommercial AquacultureConservation Purposecontrol regioncorallimorphariaCorallimorpharianDArTseqDArTseq?DistributiondiversityEcologyfaunaFighting fishFighting fshfish spa, มีนบำบัดfloragenomeGenomicshatchHistologyMahachai BettaMaricultureMarine AquariumMetarhodactis aff. boninensismicrosatellitemitochondrial genomesmorphologyNaked coralPeaceful bettaPhenotypic VariationpMDRPreservationpropagationRepositoryseaewwdSeagrassseaweedSequence divergencesex chromosomesex determinationSiamese fighting fishSNPSpecies delimitationspecies diversityTaxonomytissue culturetransferabilityการกักเก็บคาร์บอนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำการแปรรูปการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์การเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการเพาะเลี้ยงสาหร่ายการแพร่กระจายการอนุบาลสัตว์น้ำการอนุรักษ์กุ้งขาวกุ้งข่าวความสูญเสียอาหารความหลากชนิดความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพดินตะกอน คุณภาพน้ำ สัตว์น้ำ ลูกปลา สัตว์หน้าดิน แพลงก์ตอน สารมลพิษ อินทรีย์คงทน โลหะหนัก จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามเครือข่ายชุมชนเครือข่ายเยาวชนโครงสร้างประชากรดินเค็มตุ้ปลาทะเลถิ่นที่อยู่นิเวศวิทยาบรรจุภัณฑ์ปลากัดไทยปลากัดป่าภาคตะวันออกปลากัดป่ามหาชัยปลาการ์ตูนปลาการ์ตูน clownfishปลาการ์ตูน , การพัฒนา,แทนนินปลาสวยงาม

  Interest

  Marine Aquarium, เพาะเลี้ยงชายฝั่ง , สัตว์น้ำสวยงาม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Overview of the betta fish genome regarding species radiation, parental care, behavioral aggression, and pigmentation model relevant to humansSrikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K., Singchat W., Laopichienpong N., Ahmad S.F., Jehangir M., Jehangir M., Subpayakom N., Suntronpong A., Jangtarwan K., Pongsanarm T., Panthum T., Ariyaraphong N., Camcuan J., Duengkae P., Dokkaew S., Muangmai N.2021Genes and Genomics
  9
  2Something Fishy about Siamese Fighting Fish (Betta splendens) Sex: Polygenic Sex Determination or a Newly Emerged Sex-Determining Region?Panthum T., Jaisamut K., Singchat W., Ahmad S.F., Kongkaew L., Wongloet W., Dokkaew S., Kraichak E., Muangmai N., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2022Cells
  11(11)
  9
  3Complete mitochondrial genome of two mouthbrooding fighting fishes, Betta apollon and B. simplex (Teleostei: Osphronemidae)Ponjarat J., Areesirisuk P., Areesirisuk P., Prakhongcheep O., Dokkaew S., Sillapaprayoon S., Muangmai N., Peyachoknagul S., Peyachoknagul S., Srikulnath K., Srikulnath K.2019Mitochondrial DNA Part B: Resources
  4(1),pp. 672-674
  6
  4Complete mitochondrial genome of Mahachai betta, Betta mahachaiensis (Teleostei: Osphronemidae)Singchat W., Ahmad S.F., Laopichienpong N., Suntronpong A., Pongsanarm T., Panthum T., Ariyaraphong N., Subpayakom N., Dokkaew S., Muangmai N., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020Mitochondrial DNA Part B: Resources
  5(3),pp. 3077-3079
  6
  5Next-generation sequencing yields complete mitochondrial genome assembly of peaceful betta fish, Betta imbellis (Teleostei: Osphronemidae)Ahmad S.F., Laopichienpong N., Singchat W., Suntronpong A., Pongsanarm T., Panthum T., Ariyaraphong N., Bulan J., Pansrikaew T., Jangtarwan K., Subpayakom N., Dokkaew S., Muangmai N., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2020Mitochondrial DNA Part B: Resources
  5(4),pp. 3856-3858
  5
  6Characterization of Microsatellite Distribution in Siamese Fighting Fish Genome to Promote Conservation and Genetic DiversityWattanadilokchatkun P., Panthum T., Jaisamut K., Ahmad S.F., Dokkaew S., Muangmai N., Duengkae P., Singchat W., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2022Fishes
  7(5)
  5
  7Quality control of fighting fish nucleotide sequences in public repositories reveals a dark matter of systematic taxonomic implicationPanthum T., Ariyaphong N., Wattanadilokchatkun P., Singchat W., Ahmad S.F., Kraichak E., Dokkaew S., Muangmai N., Han K., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K.2022Genes and Genomics
  2
  8Complete mitochondrial genome of Mekong fighting fish, Betta smaragdina (Teleostei: Osphronemidae)Laopichienpong N., Ahmad S.F., Singchat W., Suntronpong A., Pongsanarm T., Jangtarwan K., Bulan J., Pansrikaew T., Panthum T., Ariyaraphong N., Subpayakom N., Dokkaew S., Muangmai N., Duengkae P., Srikulnath K., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Mitochondrial DNA Part B: Resources
  6(3),pp. 776-778
  2
  9Morphology and anatomy of corallimorpharian Metarhodactis aff. Boninensis from ThailandDokkaew S., Kaewsuralikhit C., Takagi Y., Taparhudee W.2018Journal of Fisheries and Environment
  42(1),pp. 1-13
  0