Person Image

Administration

Education

 • Ph.D. (Science for Diversity Food Resources) , Chiba University, ญี่ปุ่น, 2547
 • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536

Expertise Cloud

Air humiditybio-extractcropping systemCucurbitEucalyptus charcoalirrigationKNO3mean germination timePEGrambutan charcoalrice-husk charcoalSeed qualityseed vigorseedling growthTomatototal soluble solidsvermicastYieldกรดจิบเบอเรลลิกกากกาแฟการกระตุ้นความงอกการเจริญเติบโตของต้นกล้าการใช้ความร้อนแห้งการดูดใช้ธาตุอาหารการดูดน้ำการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์การเตรียมเมล็ดพันธุ์การทำลายการพักตัวของเมล็ดการบ่มเมล็ดการบ่มเมล็ดพันธุ์การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินการพักตัวเมล็ดการใส่ปุ๋ยขนาดเมล็ดความแข็งแรงของเมล็ดความงอกความงอกของเมล็ดความมีชีวิตของเมล็ดความร้อนแห้งความเร็วในการงอกความสม่ำเสมอในการงอกความหนาเปลือกหุ้มเมล็ดคุณภาพเมล็ดพันธุ์จำนวนวันที่เมล็ดมีรากงอกตัดเปลือกหุ้มเมล็ดแตงกวาแตงเทศน้ำหนักแห้งเมล็ดปริมาณไนเตรทปลาดุกปลานิลปุ๋ยปุ๋ยแมกนีเซียมปุ๋ยสังกะสีปุ๋ยหมักผลักดันผลิตภัณฑ์จากมูลหนอนไหมผักผัก GAPผักกาดกวางตุ้งผักกาดหอมผักบุ้งผักสลัดโพแทสเซียมไนเตรตโพแทสเซียมไนเตรทฟักเขียวมะเขือเทศเมล็ดแข็งเมล็ดดอกบานดึกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเมล็ดหญ้าสนามเมล่อนไม้ประดับยับยั้งการงอกระบบน้ำลึกระยะเวลาการดูดน้ำระยะเวลาการบ่มเมล็ดพันธุ์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลักษณะทางกายภาพของเมล็ดวัตถุดิบสมุนไพรวัสดุผสมวิตามินซีเวลาเฉลี่ยในการงอกเวลาเฉลี่ยในการงอกรากเวลาที่ใช้ในการงอกถึง 50%อัตราการคืนรูปอัตราปุ๋ยอากาศอายุการเก็บรักษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์อายุเก็บเกี่ยวอาราบิก้าอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์อุณหภูมิของสารละลายอุณหภูมิบ่มเมล็ดพันธุ์อุณหภูมิใบอุณหภูมิสูงแอปเปิ้ลมอญแอลอีดีไฮโดรโปนิกส์

Interest

สรีรวิทยาการผลิตพืชผัก , เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธุ์

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 106 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 45 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 61 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 51 เรื่อง (เชิงวิชาการ 49 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 16 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 16 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Predictive models for lettuce quality from internet of things-based hydroponic farmGertphol S., Chulaka P., Changmai T.20182018 22nd International Computer Science and Engineering Conference, ICSEC 2018
4
2Carbon dioxide (CO2) enrichment in greenhouse enhanced growth and productivity of tomato (Solanum lycopersicum L.) during winterBoondum S., Chulaka P., Kaewsorn P., Nukaya T., Takagaki M., Yamori W.2019Acta Horticulturae
1245,pp. 61-64
1
3Breaking seed dormancy in smooth loofah (Luffa cylindrica (L.) M. Roem.) using scarification and dry heat treatmentChaodumrikul S., Kaewsorn P., Chulaka P., Chanprasert W.2016Agriculture and Natural Resources
50(2),pp. 85-88
1
4Monitoring of active constituents of turmeric (Curcuma longa L.) rhizome stored under supplemented white LED-light with different light intensitiesWangchuk K., Manochai B., Chulaka P., Wongchaochant S., Chintakovid W., Pumprasert J.2019Acta Horticulturae
1245,pp. 131-138
0
5Effects of hydropriming and osmopriming in germinability and storability of ‘Bang Chang’ pepper (Capsicum annuum L.) seedsKaewsorn P., Chotanakoon K., Chulaka P., Chanprasert W., Chunthawodtiporn J.2019Acta Horticulturae
1245,pp. 45-52
0
6Effects of relative humidity and growing medium moisture on growth and fruit quality of melon (Cucumis melo L.)Jeenprasom P., Chulaka P., Kaewsorn P., Chunthawodtiporn J.2019Acta Horticulturae
1245,pp. 35-39
0