Person Image

Administration

Education

 • Ph.D. (Science for Diversity Food Resources) , Chiba University, ญี่ปุ่น, 2547
 • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536

Expertise Cloud

Air humiditybio-extractchilicropping systemCucurbitEucalyptus charcoalIrrigationKNO3mean germination timePEGrambutan charcoalrice-husk charcoalseed qualitySeed vigorseedling growthTomatototal soluble solidsvermicastyieldกรดจิบเบอเรลลิกกากกาแฟการกระตุ้นความงอกการเจริญเติบโตของต้นกล้าการใช้ความร้อนแห้งการดูดใช้ธาตุอาหารการดูดน้ำการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์การเตรียมเมล็ดพันธุ์การทำลายการพักตัวของเมล็ดการบ่มเมล็ดการบ่มเมล็ดพันธุ์การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินการพักตัวเมล็ดการใส่ปุ๋ยขนาดเมล็ดความแข็งแรงของเมล็ดความงอกความงอกของเมล็ดความมีชีวิตของเมล็ดความยั่งยืนความร้อนแห้งความเร็วในการงอกความสม่ำเสมอในการงอกความหนาเปลือกหุ้มเมล็ดคะน้าคาเฟอีนค่าสีคุณภาพของเมล็ดพันธุ์คุณภาพผลคุณภาพเมล็ดพันธุ์จำนวนวันที่เมล็ดมีรากงอกซิลเวอร์ไนเทรตโซ่อุปทานสินค้า Qดอกบานดึกดอกสมบูรณ์เพศดาวเรืองดินด่างต้นกล้าตัดเปลือกหุ้มเมล็ดตาแหน่งช่อผลตำแหน่งช่อผลแตงกวาแตงกวาญี่ปุ่นแตงเทศแตงไทยถั่วฝักยาวท่อแอโร่โซลาร์เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธุ์เทคโนโลยีสารสนเทศธาตุอาหารนวัตกรรมน้ำทิ้งน้ำเลี้ยงปลาน้ำหนักแห้งเมล็ดปริมาณไนเตรทผักกาดกวางตุ้งผักกาดหอมผักบุ้งผักสลัดพริกโพแทสเซียมไนเตรตโพแทสเซียมไนเตรทฟักเขียวมะเขือเทศเมล็ดแข็งเมล็ดดอกบานดึกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเมล็ดหญ้าสนามยับยั้งการงอกระบบน้ำลึกระยะเวลาการดูดน้ำระยะเวลาการบ่มเมล็ดพันธุ์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีเวลาเฉลี่ยในการงอกเวลาเฉลี่ยในการงอกรากเวลาที่ใช้ในการงอกถึง 50%อัตราการคืนรูปอุณหภูมิบ่มเมล็ดพันธุ์อุณหภูมิสูง

Interest

สรีรวิทยาการผลิตพืชผัก , เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธุ์

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 114 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 49 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 65 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 75 เรื่อง (เชิงวิชาการ 73 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 16 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 16 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Smart Hydroponic Lettuce Farm using Internet of ThingsChangmai T., Gertphol S., Chulak P.20182018 10th International Conference on Knowledge and Smart Technology: Cybernetics in the Next Decades, KST 2018
,pp. 231-236
14
2Predictive models for lettuce quality from internet of things-based hydroponic farmGertphol S., Chulaka P., Changmai T.20182018 22nd International Computer Science and Engineering Conference, ICSEC 2018
7
3Breaking seed dormancy in smooth loofah (Luffa cylindrica (L.) M. Roem.) using scarification and dry heat treatmentChaodumrikul S., Kaewsorn P., Chulaka P., Chanprasert W.2016Agriculture and Natural Resources
50(2),pp. 85-88
2
4Monitoring of active constituents of turmeric (Curcuma longa L.) rhizome stored under supplemented white LED-light with different light intensitiesWangchuk K., Manochai B., Chulaka P., Wongchaochant S., Chintakovid W., Pumprasert J.2019Acta Horticulturae
1245,pp. 131-138
1
5Carbon dioxide (CO2) enrichment in greenhouse enhanced growth and productivity of tomato (Solanum lycopersicum L.) during winterBoondum S., Chulaka P., Kaewsorn P., Nukaya T., Takagaki M., Yamori W.2019Acta Horticulturae
1245,pp. 61-64
1
6Effects of hydropriming and osmopriming in germinability and storability of ‘Bang Chang’ pepper (Capsicum annuum L.) seedsKaewsorn P., Chotanakoon K., Chulaka P., Chanprasert W., Chunthawodtiporn J.2019Acta Horticulturae
1245,pp. 45-52
0
7Effects of relative humidity and growing medium moisture on growth and fruit quality of melon (Cucumis melo L.)Jeenprasom P., Chulaka P., Kaewsorn P., Chunthawodtiporn J.2019Acta Horticulturae
1245,pp. 35-39
0
8Response of ‘hua-ruea’ chili pepper (Capsicum annuum l.) to salicylic acid under heat stressLocharoen S., Chulaka P.2021Science and Technology Asia
26(1),pp. 142-151
0